• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Port of Kristiansand

Kristiansand Havn er en av landets største havner, og transportknutepunkt i sør.

Ansatte
Antall anløp
Mengde gods tonn
Driftsinntekter

Klar for neste trekk

Kristiansand er en havneby og det har den alltid vært. For oss er neste trekk å bli en enda mer moderne, miljøvennlig og aktiv havn.

Posted by Port of Kristiansand on Tuesday, October 15, 2019

Nyheter

Hva skjer i Kristiansand Havn?

Mannskapsbytte

I samråd med helsemyndigheter og Politi er Kristiansand Havn rigget for å håndtere mannskapsbytte også i denne perioden.

Les mer

Smitteverntiltak

I forbindelse med utbruddet av korona er det gjort flere smittevern-tiltak i kommunen og i Kristiansand havn. Vi har en viktig rolle i å sikre forsyninger inn og ut til regionen. Derfor er det vår høyeste prioritet å sikre at trafikken inn og ut av Kristiansand havn går som normalt.

Les mer

Restriksjoner for cruisetrafikken

Første cruiseanløp for sesongen er forventet tirsdag 17. mars. På grunn av de pågående smitteverntiltakene i Kristiansand kommune, har kommunen vedtatt å innføre forbud mot ilandstigning fra cruiseskip.

Les mer

Offshore i havna gir gevinst til regionen

Offshorefartøyene som kommer til oss, forsyner næringslivet vårt med en rekke oppdrag. Bare i løpet av januar måned opplyser rederiene at de brukte over 6,5 millioner kroner på tjenester fra lokalmiljøet i Agder.

Les mer

Vil du være med å elektrifisere Kristiansand havn?

Vi har dessverre avlyst ansettelsesprosessen til elkraftingeniør som følge av Covid-19-situasjonen.

Les mer

Offshore-tjenester i Kristiansand Havn

Kristiansand havn har de siste årene bygget oss opp som en ledende offshore support havn (OSP). Vi kan tilby fleksible, kvalitetssterke tjenester for offshorenæringen, og hadde i 2018 1159 liggedøgn for fartøyer. Ved flere anledninger har det blitt gjennomført vellykkede, komplekse operasjoner i havna.

Les mer