• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Port of Kristiansand

Kristiansand Havn er en av landets største havner, og transportknutepunkt i sør.

Ansatte
Antall anløp
Mengde gods tonn
Driftsinntekter

Nyheter

Hva skjer i Kristiansand Havn?

Ny havnelov gir ikke mer blågrønn transport

Regjeringen la i dag frem forslag til ny havne- og farvannslov. Norske Havner mener loven ikke bidrar til å flytte gods fra vei til sjø. Havnedirektør i Kristiansand, Halvard Aglen, er styreleder i Norske Havner og uttaler seg på vegne av medlemmene.

Les mer

Vi vil bli en nullutslippshavn

Kristiansand havn er en av tre havner som deltar i et stort forskningsprosjekt der Sintef skal bidra med kunnskap om hvordan vi kan bli en nullutslipps-havn. Dette er et viktig prosjekt for oss å delta i, fordi det gir oss verdifull innsikt i hvordan vi kan nærme oss målet om å være en miljøvennlig havn.

Les mer

Fjord Cat er tilbake i byen og utvider sommersesongen

Det går mot vår og sommer, og det betyr at Fjord Cat, ferja til Fjordline, er tilbake til byen! Nå har hun kommet for å gjøre seg klar til sommersesongen, og vil ligge i Kristiansand frem til første tur.

Les mer

Stor offshore-operasjon i Byfjorden

Du la kanskje merke til de store, uvanlige skipene som lå i bukta i vestre havn i helga. Dette var offshore-skipene Pioneering Spirit, Fortitude, Bumblebee og Rambiz. De var alle her for å gjøre en omskiftingsjobb mellom to store oppdrag.

Les mer

Miljøfokus og interesse for Kristiansands-løsninger i bransjen

Den siste tida har Kristiansand Havn vært omkring og delt våre erfaringer, og lært av andres erfaringer. Også i de maritime fagmiljøene har mye av debatten dreid seg om miljøutfordringene verden står overfor, og hvordan industrien kan bidra med sitt.

Les mer

Stinn brakke på Brexit-frokost

Næringslivet og sørlandsbedriftene stilte sterkt på frokostseminar om Storbritannias EU-medlemskap.

Les mer