Kristiansand havn skal være Norges mest moderne, miljøvennlige og effektive containerterminal

Container

Kristiansand Havn er en av Norges største og viktigste containerhavner. Containerterminalen ligger midt i bykjernen av Kristiansand, og dekker et areal på omkring 55 dekar. I tilknytning til terminalen ligger det tre kaier.

Det er kort vei fra containerterminalen til E18 som går østover, og E39 vestover. Samtidig er containerterminalen knyttet opp til jernbanenettet.

Terminalen er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Kristiansand Havn og personellet har lang erfaring med containerdrift, og er nøkkelen til at det alltid leveres i henhold til strenge krav til logistikk og sikkerhet. Det er derfor vi kan kalle oss Sør-Norges viktigste transportknutepunkt. Terminalen driftes av de to terminaloperatørene, Greenport Scervices AS avdeling Kristiansand og Seafront Logistics AS.

Seafront Logistics AS tilbyr globale og multimodulære logistikkløsninger innenfor transport via Short sea, deep sea, luft og vei.

Greenport Scervices AS avdeling Kristiansand er et spedisjonsselskap som tilbyr smarte og bærekraftige logistikkløsninger og supply chain management tjenester.

Nøkkeltall
2022

49500
containere
206
anløp
477600
tonn gods

Operatørene

Seafront Logistics AS
+

Seafront Logistics AS er terminaloperatør på Kristiansand Havn. Selskapet tilbyr lasting og lossing av så vel container, som prosjekt- og bulklast, og opererer blant annet container-trucker, en rekke trekkvogner (lastebiler) og traller for transport av containere og stykkgods samt en flåte gaffeltrucker. Seafront utfører lasthåndtering, lagring og transport for en rekke større industrikunder på Sørlandet. Seafront er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift og har de siste årene skiftet ut alle små trucker med elektriske. De første elektriske lastebilene blir levert i desember 2022, og vi har flere prosjekter gående for å ytterligere styrke vår satsing på bærekraft.

Seafront har fokus på Kvalitet og HMS og jobber aktivt for at våre ansatte har den faglige kunnskap som behøves til det enkelte oppdrag. Vi sertifiserer vårt utstyr og personell etter nasjonale regelverk, vi er tilknyttet arbeidsgiverorganisasjonen NHO og våre ansatte er organisert i Fellesforbundet.

For mer informasjon kontakt oss på telefon 407 67 067 eller logistics@seafront.no.

Greenport Services AS avd Kristiansand
+

Mer informasjon kommer.

Kaier

Berth 9 NOKRS-0002
+

Latitude: 58º 8ʹ 27,9ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 33,2ʺ E

Berth length:

183 m

True bearing:

307° / 127°

Height above chart datum:

 2,0 m

Minimum depth:

8,5 m

Berth 20 NOKRS-0002
+

Latitude: 58º 8ʹ 25,8ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 28,8ʺ E

Berth length:

265 m

True bearing:

301° / 121°

Height above chart datum:

2,3 m

Minimum depth:

7,3 m

Berth 35 NOKRS-0016
+

Latitude: 58º 9ʹ 24,6ʺ N
Longitude: 8º 2ʹ 7,2ʺ E

Berth length:

144 m

True bearing:

184° / 004°

Height above chart datum:

3,1 m

Minimum depth:

13,2 m

Berth 36 NOKRS-0016
+

Latitude: 58º 9ʹ 26,9ʺ N
Longitude: 8º 2ʹ 12,2ʺ E

Berth length:

307 m

True bearing:

273° / 093°

Height above chart datum:

2,9 m

Minimum depth:

12,2 m

Neste skip i havn (alle)
  • Famita | 22.07.24 19:00 | Standardkai Mandal
  • Baltic Madonna | 23.07.24 13:45 | Kai 20; Lagmannskaien
  • HAGLAND CARRIER | 23.07.24 14:00