Kristiansand havn skal være Norges mest moderne, miljøvennlige og effektive containerterminal

Container

Kristiansand Havn er en av Norges største og viktigste containerhavner. Containerterminalen ligger midt i bykjernen av Kristiansand, og dekker et areal på omkring 55 dekar. I tilknytning til terminalen ligger det tre kaier.

Det er kort vei fra containerterminalen til E18 som går østover, og E39 vestover. Samtidig er containerterminalen knyttet opp til jernbanenettet.

Terminalen er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Kristiansand Havn og personellet har lang erfaring med containerdrift, og er nøkkelen til at det alltid leveres i henhold til strenge krav til logistikk og sikkerhet. Det er derfor vi kan kalle oss Sør-Norges viktigste transportknutepunkt. Terminalen driftes av de to terminaloperatørene, Greencarrier Fright Services og Seafront Port Services AS.

Seafront Port Services tilbyr globale og multimodulære logistikkløsninger innenfor transport via Short sea, deep sea, luft og vei.

Greencarrier Fright Scervices er et spedisjonsselskap som tilbyr smarte og bærekraftige logistikkløsninger og supply chain management tjenester.

Nøkkeltall
2020

48717
containere
218
anløp
456018
tonn gods
8604
snitt-tonnasje

Terminaler

Containerterminalen (Lagmansholmen)

Berth 9 NOKRS-0002
+

Latitude: 58º 8ʹ 27,9ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 33,2ʺ E

Kailengde:

183 m

True Bearing:

307° / 127°

Height above chart datum:

 2,0 m

Minimum depth:

8,5 m

Berth 20 NOKRS-0002
+

Latitude: 58º 8ʹ 25,8ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 28,8ʺ E

Kailengde:

265 m

True Bearing:

301° / 121°

Height above chart datum:

2,3 m

Minimum depth:

7,3 m