Miljøpolicy

Kristiansand Havn IKS skal være en framtidsrettet havn, som går foran i omstillingen av energi- og transportsystemer, og som gjennom innovasjon, miljøbevissthet og ressurseffektiv drift skaper verdier og bidrar til utslippsfrie transportkjeder.