Kristiansand havn skal være en av de foretrukne fullservicehavner for offshore

Offshore

Kristiansand Havn er blitt en betydningsfull OSP-havn, med et godt opparbeidet rennommé.

Kristiansand Havn har som mål å være regionens ledende Offshore Supply Port. I Norge og særlig i Agder-regionen er det mye god kompetanse innenfor disse næringene noe som gjør Kristiansand havn til en egnet og attraktiv havn for offshoreskip. Tidligere var begrepet offshore knyttet mest til oljevirksomhet, men i dag skifter mange fokus mot mer mangfoldige havbaserte næringer som havvind.

De siste årene har Kristiansand havn gjort en rekke investeringer for å øke vår kaikapasitet og styrker dermed vår posisjon i markedet. Vi tilbyr også landstrøm til fartøy ved våre kaier.

Det sterke fagmiljøet på Sørlandet inkluderer store internasjonale selskaper som National Oilwell, HMH, Cameron Sense, og en rekke andre selskaper innenfor samme markedet. Bedriftene er alle tilknyttet nettverksklyngen GCE NODE, og er verdensledende innenfor sitt felt.

I 2014 åpnet Kristiansand Havn en ny kaifront i Kongsgård som et resultat av denne målrettede satsningen, og kun få dager etter lå den første offshoreriggen til kai. Siden den gang har det vært en betydelig økning i antall offshoreanløp i Kristiansand, og sørlendinger flest er blitt vant til å se de store fartøyene trygt til kai i Kongsgård. For hvert anløp genereres det store, positive ringvirkninger til regionens næringsliv. Alt fra større selskaper som leverer offshorekraner, til overnattinger på hoteller og til mindre håndverkerbedrifter blir involvert i verdikjeden når et offshorefartøy ligger til kai. Det er anslått at hvert anløp gir flere millioner i oppdrag til det omkringliggende næringslivet.

For Kristiansand Havn sin del er fortsatt offshore en relativt liten del av den totale omsetningen. Med bakgrunn i betydningen dette har for næringslivet vil utviklingen av tilbud til offshoresegmentet prioriteres i årene fremover.

Som følge av sammenslåingen med Lindesnes havn i 2021 har vi tilsammen et større utvalgt av kaikanter å tilby denne næringen. 

Målet er at Kristiansand Havn skal etablere og videreutvikle kaier og arealer for alle deler av fremtidens offshorevirksomhet. Behovet for arealet vil utvikles i samarbeid med næringslivet, og spesielt GCE NODE som representerer bedriftene. Arealene skal tilrettelegges slik at det åpner for samlokalisering av ressursfaglig kompetanse i havneområdene.

Kaier

Berth 36 NOKRS-0016
+

Latitude: 58º 9ʹ 26,9ʺ N
Longitude: 8º 2ʹ 12,2ʺ E

Berth length:

307 m

True bearing:

273° / 093°

Height above chart datum:

2,9 m

Minimum depth:

12,2 m

Berth 35 NOKRS-0016
+

Latitude: 58º 9ʹ 24,6ʺ N
Longitude: 8º 2ʹ 7,2ʺ E

Berth length:

144 m

True bearing:

184° / 004°

Height above chart datum:

3,1 m

Minimum depth:

13,2 m

Gismerøya Havneanlegg
+

Nord 58.10,06
Øst 7. 28,92
Port id no: 27430
UN locator code: NOMAN-0001
Port facility name: Mandal-Gismerøya-havneanle

Alle kaiene, med unntak av Kleven kai har ISPS godkjenning som betyr at skip kan gå til kai og være trygge på at uvedkommende ikke kommer i nærheten av skipet. Havnesikringen er lovpålagt og krever at alle som skal befinne seg innenfor gjerdene skal ha hatt opplæring og være godkjent av Kristiansand Havn IKS.

Gismerøya havneanlegg er godkjent for anløp av alle typer fartøy i henhold til internasjonale konvensjoner. Kaianlegget er 170 m langt og har bæreevne opp til 10 tonn/kvm. Seilingsdybde ved kai er 10,5 m. Anløp må avtales og meldes havnekontoret senest 24 t før anløp. Adgang og transport på havneanlegget krever transportavtale, ID-kort og kjøretillatelse.

Det finnes landstrømanlegg med 400 volt/125 amp i nordenden og det er under etablering av 1200 kva anlegg i sørenden.

Det foreligger los skisser for våre kaier her:

Berth length:

170 m

Minimum depth:

10,5 m

Berth 16 NOKRS-0014
+

Latitude: 58º 8ʹ 1,2ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 55,2ʺ E

Berth length:

63 m

True bearing:

191° / 011°

Height above chart datum:

2,6 m

Minimum depth:

10,7 m

Berth 22 NOKRS-0010
+

Latitude: 58º 8ʹ 7,82ʺ N
Longitude: 8º 4ʹ 5,25ʺ E

Berth length:

34 m

True bearing:

193° / 013°

Height above chart datum:

2,7 m

Minimum depth:

8,0 m