Lindesnes

Båly i Lindesnes er primært en fiskerihavn.

Neste skip i havn (lindesnes)

Det er for tiden ingen innmeldte anløp

Kaier

Båly terminal
+

N 58.02,39
Ø 007.09,17

Port id no:
UN locator code: NOLDS – 0001
Port facility name: Båly terminal

Båly terminal er en ISPS terminal med en 100 m lang kaifront og en dybde ved kai på fra ca 8,0 til 6,5 m.  Landstrøm er ikke tilgjengelig.

Anløp meldes og avtales med Kristiansand Havn IKS.

Sjekk losbegrensningene for Båly havneanlegg her:

Berth length:

100 m

Minimum depth:

6,5 m

Båly fiskerihavn, Spangereid
+

Anlegget på Båly har en mottakskai på ca 30m rett innenfor moloen. Liggekai for fiskebåter er en flytebrygge av betong, ca 3,5m bred, 80 m lengde.

Berth length:

80 m