Historie

Det var ikke tilfeldig at Christian IV i 1641 grunnla Kristiansand akkurat her den ligger. Det var allerede etablert handelsvirksomhet på sjø, og området hvor byen ble plassert, lå strategisk og sentralt. I boken Kristiansand står og faller med sin havn starter første setning med:

"Forbindelsen mellom by og havn er i Kristiansand så intim og uatskillelig at det kan være vanskelig å avgjøre hva som bør nevnes først."

Etter at Kristiansand ble grunnlagt, utviklet byen seg raskt til å bli en viktig kjøpstad i Norge, og havneaktiviteten var høy. I tillegg ble den geografiske beliggenheten sentral for de aktivitetene som kjennetegner Kristiansand og havnas utvikling. De gode havneforholdene gjorde at den dansk-norske flåten kontrollerte Skagerrak, og sjøveien mellom Nordsjøen og Østersjøen, fra Kristiansand. Videre ble byen sentral for et bredt spekter av funksjoner, enten det var som karantestasjon for den internasjonal skipsflåten, reparasjoner av havarerte skip, eller den litt mer dramatiske historien som en av landets fremste kaperbyer. Samlet utgjør dette det historiske bakteppet for havna, og en by som alltid har hatt blikket rettet utover med internasjonal handel i sentrum.

I dag preges Kristiansand fortsatt av et eksportrettet næringsliv med en verdensledende prosess- og offshoreindustri i spissen. Denne industrien er blant annet representert av selskaper som Glencore, Elkem, National Oilwell og HMH på den globale arenaen. Samtidig bærer byen fortsatt preg av kjøpmannskulturen som ligger hos sørlendinger flest. Samfunnet har derimot forandret seg, og den yrende handelsvirksomheten nede på kaikanten er i dag borte og erstattet med moderne importbedrifter som Netthandelen som selger sine varer i hele Norge gjennom internett.

Med sterke aktører på både import- og eksportsiden oppnår Kristiansand Havn en tilnærmet retningsbalanse over kaikant, utgjør et betydelig konkurransefortrinn, og er med på å skape et effektiv logistikk for regionens næringsliv.

I 2021 ble Kristiansand havn IKS opprettet, etter en sammenslåing av Kristiansand og Lindesnes havn.