Kristiansand havn skal bli en prioritert transitthavn på bulk og stykkgods

Bulk-/stykkgods

Kristiansand Havn er regionens fremste havn for stykkgods, bulk og prosjektgods.

Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle havneavsnittet i Kongsgård/Vige for å gi de beste, og mest effektive løsningene til våre brukere. Terminalen har egen avkjøring fra E18 for å optimalisere distribusjon til og fra havnedistriktet.

I Mandal er det flere havneanlegg som brukes til bulk-/stykkgods. Stømsvika er under utbygning, men det er drift der i dag. På vestsiden av vika ligger tømmerkai som er i full drift i dag. Kaia er 120m lang med en seildybde på ca 11m. Her blir det hovedsakelig losset tømmer.

På østsiden av Strømsvika ligger det to pirer som utgjør steinkaia. I området på østsiden av vika er det utsprengning av stein som blir skipes ut her. Seildybden foran piren på østsiden av vika er på ca 8m.

På Gismerøya er det et kaianlegg som er 170m lang og har en seildybde på 10,5m. Kaianlegget kan ta imot flere fartøystyper, men blir i hovedsak brukt av bulk- og stykkgodsskip.

Nøkkeltall 2022

2454400
tonn

Kaier

Berth 20 NOKRS-0002
+

Latitude: 58º 8ʹ 25,8ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 28,8ʺ E

Berth length:

265 m

True bearing:

301° / 121°

Height above chart datum:

2,3 m

Minimum depth:

7,3 m

Berth 3 NOKRS-0002
+

Latitude: 58º 8ʹ 31,5ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 30,4ʺ E

Berth length:

144 m

True bearing:

205°/ 025°

Height above chart datum:

2,1 m

Minimum depth:

5,7 m

Berth 45 NOKRS-0012
+

Latitude: 58º 9ʹ 46,2ʺ N
Longitude: 8º 2ʹ 35,4ʺ E

Berth length:

100 m

True bearing:

331° / 151°

Height above chart datum:

2,4 m

Minimum depth:

2,5 m

Gismerøya Havneanlegg
+

Nord 58.10,06
Øst 7. 28,92
Port id no: 27430
UN locator code: NOMAN-0001
Port facility name: Mandal-Gismerøya-havneanle

Alle kaiene, med unntak av Kleven kai har ISPS godkjenning som betyr at skip kan gå til kai og være trygge på at uvedkommende ikke kommer i nærheten av skipet. Havnesikringen er lovpålagt og krever at alle som skal befinne seg innenfor gjerdene skal ha hatt opplæring og være godkjent av Kristiansand Havn IKS.

Gismerøya havneanlegg er godkjent for anløp av alle typer fartøy i henhold til internasjonale konvensjoner. Kaianlegget er 170 m langt og har bæreevne opp til 10 tonn/kvm. Seilingsdybde ved kai er 10,5 m. Anløp må avtales og meldes havnekontoret senest 24 t før anløp. Adgang og transport på havneanlegget krever transportavtale, ID-kort og kjøretillatelse.

Det finnes landstrømanlegg med 400 volt/125 amp i nordenden og det er under etablering av 1200 kva anlegg i sørenden.

Det foreligger los skisser for våre kaier her:

Berth length:

170 m

Minimum depth:

10,5 m

Strømsvika Havneanlegg
+

N 58.01,04 – Ø 007.30,20
Domestic number: NOBAM-0005

Strømsvika Havneanlegg er under utbygging, men tømmerkai er ferdig og i full drift. Denne ligger på vestsiden av vika og kaien her er 120 m lang med seilingsdybde på ca 11m, 50 tonns pullerter i tillegg til 2 stk 250 tonns nord og sør for kaien.

På østsiden av Strømsvika ligger det to pirer som utgjør steinkai hvor det foregår utsprengning av stein som etter hvert skal gi flere industritomter. Utsprengt stein skipes ut fra østsiden av Strømsvika på Steinkaien hvor dybden foran pirene er ca 8m.

Berth length:

120 m

Minimum depth:

Ca 11m