Fiskeri

Sørlandet har lange tradisjoner for fiske og det stort sett små, familieeide selskaper som drifter en fiskebåt. Næringen er stadig når i utvikling, både når det kommer til arbeidsmetoder, utstyr og fartøy.

Fiskebrygga i Kristiansand ble åpnet i 1936, og inneholdt både kjølelager, fiskehall og muligheten for å kjøpe fersk fisk og skalldyr i fiskebasaren. Slik er det det også i dag, og området har blitt et attraktivt sted for byens innbyggere og turister.

Det er mest fisk og reker som leveres til fiskemottak i området, i tillegg til diverse skalldyr. All fiske i våre havnedistrikt skal registreres hos Fiskehav.no. På denne nettsiden kan en se hvilke typer og mengder fisk som er levert den siste tiden til ulike mottak.

I Kristiansand og Lindesnes går det meste av fisk over våre kaier (se liste under) og Geiterøy på Flekkerøy. Denne kaia eies av Kristiansand Næringsselskap (KNAS) og er tilknyttet både fiskemottak og et notbøteri. Skagerak Trål og Notbøteri er et av få på kysten i Sør-Norge. Hit kommer både norske, svenske og danske fiskere for å få reparertgamle og lagd nye tråler.

På Geiterøy er det mulig for fiskefartøy å levere marint avfall de tar opp fra havet.

Kaier

Gismerøya fiskerihavn, Mandal
+

I kaianlegget på Gismerøya ligger båtene som anvist på kartet. Det er tilsammen ca 200m bryggeplass på begge sider av flytebryggeanlegget. For fast plass og bruk av strøm i fiskerihavnen må det gjøres avtale med Kristiansand Havn.Utrustningskaien er for korte fortøyninger i forbindelse med rigging, lasting eller lossing av fiskebåtene. Fiskerne må samordne seg imellom om bruken av denne kaien.

Båly fiskerihavn, Spangereid
+

Anlegget på Båly har en mottakskai på ca 30m rett innenfor moloen. Liggekai for fiskebåter er en flytebrygge av betong, ca 3,5m bred, 80 m lengde.

Kailengde:

80 m

Berth 12
+

Latitude: 58º 8ʹ 22,5ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 44,5ʺ E

Kailengde:

155 m

True Bearing:

192° / 012°

Height above chart datum:

2,1 m

Minimum depth:

3,2 m