Fiskeri

Gismerøya fiskerihavn, Mandal
+

I kaianlegget på Gismerøya ligger båtene som anvist på kartet. Det er tilsammen ca 200m bryggeplass på begge sider av flytebryggeanlegget. For fast plass og bruk av strøm i fiskerihavnen må det gjøres avtale med Kristiansand Havn.Utrustningskaien er for korte fortøyninger i forbindelse med rigging, lasting eller lossing av fiskebåtene. Fiskerne må samordne seg imellom om bruken av denne kaien.

Båly fiskerihavn, Spangereid
+

Anlegget på Båly har en mottakskai på ca 30m rett innenfor moloen. Liggekai for fiskebåter er en flytebrygge av betong, ca 3,5m bred, 80 m lengde.

Kailengde:

80 m