Sjøvettregler

Sjøvettreglene

  1. Tenk sikkerhet: Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
  2. Ta med nødvendig utstyr: Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
  3. Respekter vær og farvann: Båten må bare benyttes under egnede forhold.
  4. Følg Sjøveisreglene: Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
  5. Bruk redningsvest eller flyteplagg: Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
  6. Vær uthvilt og edru: Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
  7. Vis hensyn: Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.