Kristiansand
31. august 2023

Vi ser fram til en spennende konferanse i august. 
Kommer du?

Påmelding

Havnekonferansen arrangeres av Kristiansand Havn i samarbeid med Agder fylkeskommune, Business Region Kristiansand, Shortsea Promotion Center, Havnemagasinet og Norske havner.

Selve konferansen deler vi inn i fire deler. Havneutvikling og rammebetingelser, Mitt skip er lastet med, der vareeiere er i fokus. Rederienes krav, Global Outlook, dedikert internasjonale gjester under tema. Med denne firkløveren byr vi på noe for en hver smak og sikrer et bredt spekter av deltakere. På kvelden er det også mulig å delta på den populære konferansemiddagen.

Programet er under utarbeidelse og vil bli publisert så fort det er klart.