Fartsforskrift

Hovedretningslinjer er som følger:

I tidsrommet 1. mai – 31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighetinnenfor 50 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten i Kristiansand kommune. Bestemmelsen her gjelder ikke i farvann hvor det er fastsatt andre bestemmelser om fartsbegrensning.

Spesielle hensyn:

Følg med på nyttetrafikken. Kristiansand Havn er en av Norges mest trafikkerte havner, og i sommerperioden er det også høyere frekvens på fergetrafikken. Ta nødvending hensyn!

3 knop (røde områder) er høyeste tillatte hastighet hele året i følgende farvann:

5 knop (mørkeblå områder) er høyeste tillatte hastighet hele året i følgende farvann:


Lindesneskommune:

Kristiansand kommune:

For nøyaktige posisjoner og utfyllende bestemmelser henvises det til godkjent fartsforskrift.

Forskrifter for Kristiansand

Forskrifter for Lindesnes