Postjournal

Kristiansand havn har en elektronisk postjournal gjennom Kristiansand kommunes journalsystem.

Trykk her for å finne den.
Bruk filter-funksjonen på høyre side for å få frem havnas saker.

Den offentlige journalen kommer til å oppdateres ukentlig. I sommerperioden vil det gå lenger tid mellom oppdateringer.