Priser

Prisene i Kristiansand havn endres årlig, og varierer mellom ulike kaikanter. På denne siden finner du også prisene på avfall.

Priskalkulatoren gir et estimat på pris. Ta kontakt med havna for total pris.

Prislistene i sin helhet finnes neders på denne siden.

Priskalkulator

ISPS-kai

Farvannsavgift*
kr
Avfallsvederlag
kr
Kaivederlag*
kr
ISPS-vederlag*
kr
Fortøyning**
kr
Totalkostnad:
kr

*EPI/ESI-score er ikke inkludert.
**Ekstra personell og fortøyningsbåt kommer i tillegg.