Kristiansand havn skal bli Norges ledende, og mest miljøvennlige fergehavn

Ferge

Kristiansand Havn er landets nest største fergeterminal og har flere daglige avganger til Hirtshals, Danmark.

Fergene til Danmark er tradisjonsrik, og en viktig ferdselsåre for regionen. Faktisk er Kristiansand havn en del av Europavei 39 som fortsetter på andre siden av fergeleiet i Hirtshals. Det har vært fergetrafikk mellom Kristiansand og Danmark siden 1872.

Linjen til Danmark opereres av rederiene Color Line og Fjord Line. Color Line sin ferge SuperSpeed 1 har vært i drift mellom Kristiansand og Hirtshals siden 2008, mens Fjord Line sin ferge Fjord FSTR ble tatt i drift i 2021.

Nøkkeltall
2022

1059
anløp
1395900
passasjerer
368200
personbiler
33000
lastebiler/
løshengere
413400
tonn gods

Kristiansand Havn er en av norges største og viktigste godshavner. Fergeterminalen ligger sentralt i Kristiansand, rett ved E18, E39 og riksvei 9.

Prislisten beskriver lokale farvannsavgifter, varevederlag og beregningsgrunnlag for bruk av tjenester ved anløp ved Kristiansands Havns havnelokasjoner. 

Rederier

Color Line
+

Color Line er et norsk fergeselskap med omkring 3500 ansatte, hvorav om lag 2000 har sitt daglige virke om bord i et av rederiets seks skip. I Kristiansand opererer Color Line strekningen Kristiansand – Hirtshals med fergen «Superspeed 1» og med sin toppfart på 31 knop trafikkeres ruten med en seilingstid på 3,15t.

«Superspeed» erstattet i 2008 skipene «Silvia Ana» og «Christian IV» som trafikkerte Kristiansand – Hirtshals med en seilingstid på henholdsvis 2.5t og 4,15t.

Color Line ble offisielt etablert i 1990, men gjennom oppkjøp og fusjonerte virksomheter kan rederiet skilte med en langt lengre og stolt historie. Faktisk kan linjene trekkes helt tilbake til den første forbindelsen mellom Kristiansand og Frederikshavn og skipet DS «Frithjof» i 1872.

Se mer på rederiets hjemmesider

Fjord Line
+

Fjord Line ble grunnlagt i 1993 og er i dag Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark med en markedsandel på godt over 20%.

De er et ungt fergeselskap som har vokst mye de siste årene ved å introdusere nye moderne skip til flåten, utvide rutetilbudet vårt og ved å gi gjestene og fraktkundene eksepsjonell service og verdi for pengene. Fjord Line er bygget på  verdiene handlekraft, ansvar, respekt og engasjement. Selskapet sysselsetter rundt 800 ansatte og transporterer årlig i overkant av 1,4 millioner passasjerer.

De fire skipene til rederiet opererer på fem fergeruter mellom Norge, Sverige og Danmark. I tillegg til passasjertrafikk tilbyr vi også frakt av nyttekjøretøy og gods. 

Se mer på rederiets hjemmesider

Kaier på fergeterminalen

Berth 1 NOKRS-003
+

Latitude: 58º 8ʹ 40,64ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 13,39ʺ E

Berth length:

100 m

True bearing:

312° / 132°

Height above chart datum:

3,2 m

Minimum depth:

6,6 m

Berth 1A NOKRS-0003
+

Latitude: 58º 8ʹ 36,77ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 9,68ʺ E

Berth length:

210 m

True bearing:

335° / 155°

Height above chart datum:

2,2 m

Minimum depth:

8,8 m

Berth 1B NOKRS-0003
+

Latitude: 58º 8ʹ 36,92ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 10,61ʺ E

Berth length:

 218 m

True bearing:

335° / 155°

Height above chart datum:

2,2 m

Minimum depth:

8,7 m

Berth 2 NOKRS-0003
+

Latitude: 58º 8ʹ 39,49ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 21,73ʺ E

Berth length:

180 m

True bearing:

257° / 077°

Height above chart datum:

1,9 m

Minimum depth:

5,6 m

Berth 2A NOKRS-0003
+

Latitude: 58º 8ʹ 30,7ʺ N
Longitude: 7º 58ʹ 58,87ʺ E

Berth length:

166 m

True bearing:

225° / 045°

Height above chart datum:

2,1 m

Minimum depth:

7,4 m

Berth 2B NOKRS-0003
+

Latitude: 58º 8ʹ 35,57ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 5,47ʺ E

Berth length:

150 m

True bearing:

210° / 030°

Height above chart datum:

2,1 m

Minimum depth:

7,4 m

Relaterte sider