Kristiansand havn skal bli Norges ledende, og mest miljøvennlige fergehavn

Ferge

Kristiansand Havn er landets nest største fergeterminal, og har flere daglige avganger mellom Hirtshals, Danmark og Kristiansand. Linjen opereres av rederiene Color Line og Fjord Line.

Fergene til Danmark er tradisjonsrik, og en viktig ferdselsåre for regionen. Faktisk er Kristiansand havn en del av Europavei 39 som fortsetter på andre siden av fergeleiet i Hirtshals.  Det har vært fergetrafikk mellom Kristiansand og Danmark siden 1872.

Linjen opereres av rederiene Color Line og Fjord Line. Color Line sin ferge SuperSpeed 1 har vært i drift mellom Kristiansand og Hirtshals siden 2008, mens Fjord Line sin ferge Fjord FSTR ble tatt i drift i 2021.

Nøkkeltall
2020

441483
passasjerer
127561
personbiler
419674
tonn gods
33386
lastebiler/
løshengere

Kristiansand Havn er en av Norges største og viktigste containerhavner. Containerterminalen ligger midt i bykjernen av Kristiansand, og dekker et areal på omkring 55 dekar. I tilknytning til terminalen ligger det tre kaier.

Prislisten beskriver lokale farvannsavgifter, varevederlag og beregningsgrunnlag for bruk av tjenester ved anløp ved Kristiansands Havns havnelokasjoner. Havneregulativet beskriver gjeldende forretningsvilkår Kristiansands Havn.

Rederier

Color Line
+

Color Line er et norsk fergeselskap med omkring 3500 ansatte, hvorav om lag 2000 har sitt daglige virke om bord i et av rederiets seks skip. I Kristiansand opererer Color Line strekningen Kristiansand – Hirtshals med fergen «Superspeed 1» og med sin toppfart på 31 knop trafikkeres ruten med en seilingstid på 3,15t.

«Superspeed» erstattet i 2008 skipene «Silvia Ana» og «Christian IV» som trafikkerte Kristiansand – Hirtshals med en seilingstid på henholdsvis 2.5t og 4,15t.

Color Line ble offisielt etablert i 1990, men gjennom oppkjøp og fusjonerte virksomheter kan rederiet skilte med en langt lengre og stolt historie. Faktisk kan linjene trekkes helt tilbake til den første forbindelsen mellom Kristiansand og Frederikshavn og skipet DS «Frithjof» i 1872.

Se mer på rederiets hjemmesider

Fjord Line
+

Fjord Line ble grunnlagt i 1993 og er i dag Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark med en markedsandel på godt over 20%.

Vi er et ungt fergeselskap som har vokst mye de siste årene ved å introdusere nye moderne skip til flåten vår, utvide rutetilbudet vårt og ved å gi gjestene og fraktkundene våre eksepsjonell service og verdi for pengene. Fjord Line er bygget på sunne verdier. Alt vi gjør er preget av handlekraft, ansvar, respekt og engasjement. Selskapet sysselsetter rundt 800 ansatte og transporterer årlig i overkant av 1,4 millioner passasjerer.

De fire skipene våre opererer på fem fergeruter mellom Norge, Sverige og Danmark. I tillegg til passasjertrafikk tilbyr vi også frakt av nyttekjøretøy og gods. 

Se mer på rederiets hjemmesider

Relaterte sider