Mandal

Tjenester i Mandal

Neste skip i havn (mandal)
  • Famita | 22.07.24 19:00 | Standardkai Mandal
  • HAGLAND CARRIER | 23.07.24 14:00
  • Rotterdam | 29.08.24 08:00 | Reden Mandal

Kaier

Gismerøya Havneanlegg
+

Nord 58.10,06
Øst 7. 28,92
Port id no: 27430
UN locator code: NOMAN-0001
Port facility name: Mandal-Gismerøya-havneanle

Alle kaiene, med unntak av Kleven kai har ISPS godkjenning som betyr at skip kan gå til kai og være trygge på at uvedkommende ikke kommer i nærheten av skipet. Havnesikringen er lovpålagt og krever at alle som skal befinne seg innenfor gjerdene skal ha hatt opplæring og være godkjent av Kristiansand Havn IKS.

Gismerøya havneanlegg er godkjent for anløp av alle typer fartøy i henhold til internasjonale konvensjoner. Kaianlegget er 170 m langt og har bæreevne opp til 10 tonn/kvm. Seilingsdybde ved kai er 10,5 m. Anløp må avtales og meldes havnekontoret senest 24 t før anløp. Adgang og transport på havneanlegget krever transportavtale, ID-kort og kjøretillatelse.

Det finnes landstrømanlegg med 400 volt/125 amp i nordenden og det er under etablering av 1200 kva anlegg i sørenden.

Det foreligger los skisser for våre kaier her:

Berth length:

170 m

Minimum depth:

10,5 m

Gismerøya fiskerihavn, Mandal
+

I kaianlegget på Gismerøya ligger båtene som anvist på kartet. Det er tilsammen ca 200m bryggeplass på begge sider av flytebryggeanlegget. For fast plass og bruk av strøm i fiskerihavnen må det gjøres avtale med Kristiansand Havn.Utrustningskaien er for korte fortøyninger i forbindelse med rigging, lasting eller lossing av fiskebåtene. Fiskerne må samordne seg imellom om bruken av denne kaien.

Strømsvika Havneanlegg
+

N 58.01,04 – Ø 007.30,20
Domestic number: NOBAM-0005

Strømsvika Havneanlegg er under utbygging, men tømmerkai er ferdig og i full drift. Denne ligger på vestsiden av vika og kaien her er 120 m lang med seilingsdybde på ca 11m, 50 tonns pullerter i tillegg til 2 stk 250 tonns nord og sør for kaien.

På østsiden av Strømsvika ligger det to pirer som utgjør steinkai hvor det foregår utsprengning av stein som etter hvert skal gi flere industritomter. Utsprengt stein skipes ut fra østsiden av Strømsvika på Steinkaien hvor dybden foran pirene er ca 8m.

Berth length:

120 m

Minimum depth:

Ca 11m

Sodevika Tankanlegg
+

N 58.02, 39
Ø 007. 29, 97
NOMAN-0004

Sodevika Tankanlegg er et spesialanlegg for mottak og lagring av olje. Kaianlegget kan også brukes som ventekai/annet. Dette er en kai med 70 m lengde og seilingsdybde på ca 12 m

Berth length:

70 m

Minimum depth:

Ca 12 m

Kleven kai
+

N 58 1.2504
Ø 7 28.593

Reservekai og tidligere trafikkhavn – ingen ISPS godkjenning – med lengde på ca 100 m og dybde ved kai på ca. 8 m. Kaien brukes i perioder også for opplag av skip.

Det er tilgjengelig landstrømanlegg på 400 volt/ 600 amp med tilgjengelige kontakter: 125amp, 63amp, 32 amp, 16 amp sør på kaia. Nord på kaia finnes et mindre anlegg med 230 volt med tilgjengelige stikkontakter for 2 x 125amp, 4 x 63 amp, 8 x 32 amp og 16 x 16 amp.

Berth length:

Ca 100 m

Minimum depth:

Ca. 8 m