Areal og eiendom

Kristiansand Havn forvalter areal og infrastruktur som sikrer havnas strategiområder, og styrker havnas økonomi over tid. 

Havnedrift krever store investeringer i infrastruktur, og Kristiansand Havn vil i løpet av de neste årene gå igjennom en transformasjonsprosess som blant annet medfører flytting av containerterminalen fra sentrum av Kristiansand til nytt havneavsnitt nord for sentrum. Det vil bli en kostbar prosess.

I tillegg til inntektene fra den havnerelaterte virksomheten vil investeringene finansieres av inntektene som relateres til havnas eiendomsportefølje. Det mest kjente, og største prosjektet er utviklingen av Kanalbyen på Silokaia. Kristiansand Havn har en 50 % eierandel i prosjektet gjennom selskapet Kanalbyen Utvikling AS, den andre halvparten eies av JBU Eiendom og Vedal Utvikling gjennom selskapet JBU Kanalbyen AS.

Oversiktskart over eiendom

Kanalbyen

Odderøya er et attraktivt friluftsområde og i ferd med å etablere seg som et regionalt kultursenter. Kilden teater- og konserthus åpnet tidlig 2012 og ligger i den nordlige enden av Silokaia. Området Silokaia/Kanalbyen ligger på vestsiden av Odderøya.

Samtidig som øya ligger midt i den idylliske sørlandsskjærgården, tar det kun få minutter å gå både til den velkjente fiskebrygga og Kristiansand sentrum. Havnedriften ble avviklet her i 2016, og i løpet av få år vil utviklingen av den helt nye bydelen Kanalbyen ta sin form. Første byggetrinn er allerede i gang, og det er ventet at de første vil flytte inn i løpet av 2018.

Kristiansand Havn KF opprettet i 2010 datterselskapet Kanalbyen Utvikling AS. Selskapet skal forestå byutvikling av havnekassens eiendommer på Silokaia. Sven Erik Knoph er selskapets daglige leder. Havnestyret er selskapets generalforsamling.

Se mer på www.kanalbyen.no