Kristiansand

Kristiansand Havn ligger strategisk plassert med Danmark og det europeiske kontinentet en kort overfart unna. Kristiansand sentrum er i umiddelbar nærhet, og havna er en foretrukket destinasjon
for redere, speditører og cruiseturister.

Kristiansand Havn er en av landets viktigste havner og innehar en sentral plass i det nasjonale transportnettet. Kristiansand Havn spiller en nøkkelrolle som en regional utviklingsaktør og tilrettelegger for næringslivet.

Tjenester i Kristiansand havn

Ferge
Offshore
Container
Cruise
Bulk-/stykkgods
RoRo
Fiskeri
Jernbane
Eiendom
Landstrøm
ISPS
Avfallshåndtering
Neste skip i havn (kristiansand)
  • Baltic Madonna | 23.07.24 13:45 | Kai 20; Lagmannskaien
  • Sven D | 24.07.24 00:30 | Reden
  • Msc Poesia | 25.07.24 12:00 | Kai 10; Cruisekaien

Terminaler

Fergeterminalen

Berth 1 NOKRS-003
+

Latitude: 58º 8ʹ 40,64ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 13,39ʺ E

Berth length:

100 m

True bearing:

312° / 132°

Height above chart datum:

3,2 m

Minimum depth:

6,6 m

Berth 1A NOKRS-0003
+

Latitude: 58º 8ʹ 36,77ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 9,68ʺ E

Berth length:

210 m

True bearing:

335° / 155°

Height above chart datum:

2,2 m

Minimum depth:

8,8 m

Berth 1B NOKRS-0003
+

Latitude: 58º 8ʹ 36,92ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 10,61ʺ E

Berth length:

 218 m

True bearing:

335° / 155°

Height above chart datum:

2,2 m

Minimum depth:

8,7 m

Berth 2 NOKRS-0003
+

Latitude: 58º 8ʹ 39,49ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 21,73ʺ E

Berth length:

180 m

True bearing:

257° / 077°

Height above chart datum:

1,9 m

Minimum depth:

5,6 m

Berth 2A NOKRS-0003
+

Latitude: 58º 8ʹ 30,7ʺ N
Longitude: 7º 58ʹ 58,87ʺ E

Berth length:

166 m

True bearing:

225° / 045°

Height above chart datum:

2,1 m

Minimum depth:

7,4 m

Berth 2B NOKRS-0003
+

Latitude: 58º 8ʹ 35,57ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 5,47ʺ E

Berth length:

150 m

True bearing:

210° / 030°

Height above chart datum:

2,1 m

Minimum depth:

7,4 m

Containerterminalen (Lagmansholmen)

Berth 3 NOKRS-0002
+

Latitude: 58º 8ʹ 31,5ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 30,4ʺ E

Berth length:

144 m

True bearing:

205°/ 025°

Height above chart datum:

2,1 m

Minimum depth:

5,7 m

Berth 6A
+

Latitude: 58º 8ʹ 33,8ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 29ʺ E

Berth length:

48 m

True bearing:

235° / 055°

Height above chart datum:

2,0 m

Minimum depth:

2,0 m

Berth 6B
+

Latitude: 58º 8ʹ 33,8ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 29ʺ E

Berth length:

48 m

True bearing:

235° / 055°

Height above chart datum:

2,0 m

Minimum depth:

2,0 m

Berth 9 NOKRS-0002
+

Latitude: 58º 8ʹ 27,9ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 33,2ʺ E

Berth length:

183 m

True bearing:

307° / 127°

Height above chart datum:

 2,0 m

Minimum depth:

8,5 m

Berth 12
+

Latitude: 58º 8ʹ 22,5ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 44,5ʺ E

Berth length:

155 m

True bearing:

192° / 012°

Height above chart datum:

2,1 m

Minimum depth:

3,2 m

Berth 20 NOKRS-0002
+

Latitude: 58º 8ʹ 25,8ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 28,8ʺ E

Berth length:

265 m

True bearing:

301° / 121°

Height above chart datum:

2,3 m

Minimum depth:

7,3 m

Berth 21 NOKRS-0002
+

Latitude: 58º 8ʹ 26ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 20,4ʺ E

Berth length:

119 m

True bearing:

219° / 039°

Height above chart datum:

2,3 m

Minimum depth:

7,3 m

Cruise terminalen (Lagmansholmen)

Berth 10 NOKRS-0002
+

Latitude: 58º 8ʹ 19,8ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 28,8ʺ E

Berth length:

150 m

True bearing:

335° / 155°

Height above chart datum:

3,02 m

Minimum depth:

10,9 m

Odderøya

Berth 16 NOKRS-0014
+

Latitude: 58º 8ʹ 1,2ʺ N
Longitude: 7º 59ʹ 55,2ʺ E

Berth length:

63 m

True bearing:

191° / 011°

Height above chart datum:

2,6 m

Minimum depth:

10,7 m

Kongsgård

Berth 35 NOKRS-0016
+

Latitude: 58º 9ʹ 24,6ʺ N
Longitude: 8º 2ʹ 7,2ʺ E

Berth length:

144 m

True bearing:

184° / 004°

Height above chart datum:

3,1 m

Minimum depth:

13,2 m

Berth 36 NOKRS-0016
+

Latitude: 58º 9ʹ 26,9ʺ N
Longitude: 8º 2ʹ 12,2ʺ E

Berth length:

307 m

True bearing:

273° / 093°

Height above chart datum:

2,9 m

Minimum depth:

12,2 m

Vige

Berth 45 NOKRS-0012
+

Latitude: 58º 9ʹ 46,2ʺ N
Longitude: 8º 2ʹ 35,4ʺ E

Berth length:

100 m

True bearing:

331° / 151°

Height above chart datum:

2,4 m

Minimum depth:

2,5 m

Korsvik

Berth 22 NOKRS-0010
+

Latitude: 58º 8ʹ 7,82ʺ N
Longitude: 8º 4ʹ 5,25ʺ E

Berth length:

34 m

True bearing:

193° / 013°

Height above chart datum:

2,7 m

Minimum depth:

8,0 m