Landstrøm

Vi er en foregangshavn i Norge når det gjelder bruk av landstrøm.

Som første havn i Europa var vi klare med landstrømsanlegg fra 2014. Siden da har fergene ligget tilkoplet hver natt som sparer miljøet for store lokale og globale utslipp av CO2.
I tillegg til høyspentanlegget som ligger ved fergeterminalen har Kristiansand Havn to mobile anlegg som forsyner offshorefartøy og cruise med strøm fra land.

Kristiansand Havn deltar i flere nasjonale og internasjonale prosjekter på bakgrunn av vår erfaring og arbeid knyttet til landsstrøm.
Både Utlippsfri Oslofjord og Interreg prosjektet Grønn Jyllandskorridor er eksempler på dette.
Lokalt ser vi gode muligheter for landstrømsanlegg både i Mandal, Lindesnes og Kongsgård i Kristiansand.

Har du spørsmål kan du kontakte:
Espen Wangen
Electrical Manager
E-post: espen.wangen@kristiansand-havn.no

Landstrømsanlegg