Fiskeriforbud med faststående redskap samt drivgarn

A: I Vesterhavnen Nord for en linje mellom Jaktoddens sydøstpynt, gjennom Timlingens sydpynt til Bragdøya og vest for en linje mellom Odderøya og Bragdøyas østpynter.

B: I hovedleden inn til Kristiansand Havn med rette linjer, retning 146°/326° fra henholdsvis Dybingens sydøstpynt, og Odderøya østpynt ut til Grunnlinjen

C: I leden inn til Kristiansand Havn fra vest (Vestergapet) i et område mellom følgende punkter:

N58°05,73, Ø 007°59,70

N58°05,60, Ø 007°59,90

N58°04,92, Ø 007°58,67

N58°04,88, Ø 007°59,00

N58°04,42, Ø 007°57,55

N58°04,34, Ø 007°57,82