Strategi

Kristiansand havn har utarbeidet en strategi mot 2030, som ble vedtatt av havnestyret våren 2021.

Visjonen er tydelig:

Norges mest moderne havn

Kristiansand havn skal være et dynamisk, miljøvennlig og fremtidsrettet knutepunkt. Vi skal ivareta maritim aktivitet på en måte som bidrar til økt verdiskapning og en styrket region. Kristiansand havn skal ta samfunnsansvar, bidra til bærekraftsmålene, være en god nabo, og en pådriver i miljørettet omstilling og styrket nasjonal og internasjonal beredskap.

Vi har satt oss fire overordnede mål, som favner om hele organisasjonen vår.
Kristiansand havn skal:

Alt vi gjør skal vært tuftet på følgende verdier:
Samarbeid – Vi samarbeider med næringslivet, byen og hverandre.
Åpenhet – Vi er en åpen, tilgjengelig, ansvarlig og profesjonell partner, som leverer riktige tjenester av høy kvalitet
Mot – Vi går nye veier, satser og er nytenkende

Rapporter

I 2020 ble det gjennomført en ringvirkningsanalyse og en GAP-analyse for Kristiansand havn KF.