• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Miljø

Kristiansand Havn arbeider målrettet mot en miljøvennlig havnedrift og er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn.

Landstrøm

Vi har vært en foregangshavn i Norge når det gjelder bruk av landstrøm, og i 2014 sto landstrømanlegget til fergeterminalen klart. Det betyr at Color Line sin ferge, Superspeed er koblet til landstrøm når skipet ligger til kai om natten i Kristiansand. Det sparer miljøet for betydelige utslipp både når det gjelder lokale utslipp og globale Co2-utslipp. I tillegg til høyspentanlegget på fergeterminalen, har Kristiansand Havn gått til innkjøp av to mobile landstrømanlegg som forsyner offshorefartøy med strøm fra land. Det ene anlegget ble finansiert gjennom støtte fra Enova.

I september 2018 åpnet vi også Europas største landstrømsanlegg, og Norges første landstrømsanlegg for cruiseskip. Stadig flere rederier ser verdien av å koble seg til anlegget, og vi ser at forespørselen blir større for hver sesong.

Solcelleanlegg og miljøvennlig drift i havneområdene

I terminalområdet Kongsgård har havna gått til innkjøp av et solcelleanlegg på en utvalgt lagerbygning.  Fremover vil havna fortsette å ta i bruk teknologi som reduserer utslipp, og til enhver tid være en av landets fremste miljøhavner. I stor grad vil dette skje gjennom elektrifisering av havna, og fremdriften er skissert i havnas egen landstrømplan. Planen er tilgjengelig for nedlastning på siden under.

Jernbanespor

Sjø og bane har også vært et prioritert området de siste årene, og i 2017 ble havnesporet gjenåpnet til containerterminalen. I dag går det et tog til dagen med last fra Voss vann, og utgjør totalt en reduksjon på omlag 6000 trailere årlig.

Sjøveien er miljøveien

Den viktigste miljøinnsatsen havna gjør er havnas primæroppgave – og være et godt verktøy for effektiv og økt bruk av sjøtransporten. Mer bruk av sjøtransport er et viktig klimatiltak, og et enkelt containerskip kan erstatte flere tusen lasterbiler.