• AA
  • Nyheter
  • Contact

Miljø

Kristiansand Havn arbeider målrettet mot en miljøvennlig havnedrift. Kristiansand Havn er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn.

Havna har vært en foregangshavn i Norge hva gjelder bruk av landstrøm, og i 2014 sto landstrømanlegget til fergeterminalen klart. Det medfører at Color Line sin ferge, Superspeed er koblet til landstrøm når skipet ligger til kai om natten i Kristiansand. Det sparer miljøet for betydelige utslipp både hva gjelder lokale utslipp og globale Co2-utslipp. I tillegg til høyspentanlegget på fergeterminalen har Kristiansand Havn gått til innkjøp av to mobile landstrømanlegg som forsyner offshorefartøy med strøm fra land. Det ene anlegget ble finansiert gjennom støtte fra Enova.

I terminalområdet Kongsgård har havna gått til innkjøp av et solcelleanlegg på en utvalg lagerbygning. Dette er siste tilskudd til listen over miljøinvesteringer i havna. Fremover vil havna fortsette å ta i bruk teknologi som reduserer utslipp, og til enhver tid være en av landets fremste miljøhavner. I stor grad vil dette skje gjennom elektrifisering av havna, og fremdriften er skissert i havnas egen landstrømplan. Planen er tilgjengelig for nedlastning på siden under.

Sjø og bane har også vært et prioritert området de siste årene, og i 2017 ble havnesporet gjenåpnet til containerterminalen. I dag går det et tog til dagen med last fra Voss vann, og utgjør totalt en reduksjon på omlag 6000 trailere årlig.

Den viktigste miljøinnsatsen havna gjør er havnas primæroppgave – og være et godt verktøy for effektiv og økt bruk av sjøtransporten. Mer bruk av sjøtransport er et viktig klimatiltak, og et enkelt containerskip kan erstatte flere tusen lasterbiler.