• AA
  • Nyheter
  • Contact

Offshore

I strategiplanen er det vedtatt å jobbe for fremme Kristiansand Havn som regionens ledende Offshore Supply Port. En målrettet satsning på offshoresegmentet følger av innspill fra regionens næringsliv, og Kristiansand Havn har i de siste årene gjort en rekke investeringer for å styrke sin posisjon i markedet.

2017 Nøkkeltall

Offshore

Kristiansand Havn KF skal være regionens foretrukne Offshore Supply Port-

  • 31 antall anløp offshore