Miljøvennlig drift

Solcelleanlegg og miljøvennlig drift i havneområdene

I terminalområdet Kongsgård har havna gått til innkjøp av et solcelleanlegg på en utvalgt lagerbygning.  Fremover vil havna fortsette å ta i bruk teknologi som reduserer utslipp, og til enhver tid være en av landets fremste miljøhavner. I stor grad vil dette skje gjennom elektrifisering av havna, og fremdriften er skissert i havnas egen landstrømplan. Planen er tilgjengelig for nedlastning på siden under.

Jernbanespor

Sjø og bane har også vært et prioritert området de siste årene, og i 2017 ble havnesporet gjenåpnet til containerterminalen. I dag går det et tog til dagen med last fra Voss vann, og utgjør totalt en reduksjon på omlag 6000 trailere årlig.

Sjøveien er miljøveien

Den viktigste miljøinnsatsen havna gjør er havnas primæroppgave – og være et godt verktøy for effektiv og økt bruk av sjøtransporten. Mer bruk av sjøtransport er et viktig klimatiltak, og et enkelt containerskip kan erstatte flere tusen lasterbiler.

Miljøsertifisering

Kristiansand havn ble sertifisert som miljøfyrtårn første gang i 2009. I 2021 ble det besluttet å endre sertifisering, og vi jobber nå mot ISO 14001.

Under finner du miljøfyrtårnrapporten for 2020