Landstrøm

Vi er en foregangshavn i Norge når det gjelder bruk av landstrøm.

I 2014 sto landstrømanlegget til fergeterminalen klart. Det betyr at Color Line sin ferge, Superspeed er koblet til landstrøm når skipet ligger til kai om natten i Kristiansand. Det sparer miljøet for betydelige utslipp både når det gjelder lokale utslipp og globale Co2-utslipp. I tillegg til høyspentanlegget på fergeterminalen, har Kristiansand Havn gått til innkjøp av to mobile landstrømanlegg som forsyner offshorefartøy med strøm fra land. Det ene anlegget ble finansiert gjennom støtte fra Enova.

I september 2018 åpnet vi også Europas største landstrømsanlegg, og Norges første landstrømsanlegg for cruiseskip. Stadig flere rederier ser verdien av å koble seg til anlegget, og vi ser at forespørselen blir større for hver sesong.

Ta kontakt for teknisk informasjon og muligheter for tilkobling.

Har du spørsmål kan du kontakte:
Espen Wangen
Electrical Manager
E-post: espen.wangen@kristiansand-havn.no

Landstrømsanlegg