• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Historie

Befolkningen på Sørlandet forbinder havna i stor grad med fergetrafikken, eller «danskebåten» som den er kalt på folkemunne. Fergen mellom Kristiansand og Danmark har vært en sentral del av byens identitet helt siden den første «postruten» ble satt i drift mellom Kristiansand og Frederikshavn i 1872.

Etter hvert som årene gikk ble fergen stadig viktigere, og fort ble «postruten» også utvidet til å bli en viktig gods- og passasjerrute. Lenge var linjen mellom Frederikshavn og Kristiansand landets eneste daglige rute mellom Norge og utlandet. Kristiansand sin posisjon som «porten til Europa» har med andre ord en viktig og stolt tradisjon.

I 1937 ble Hirtshals Havn åpnet, og fikk umiddelbar betydning for fergetrafikken mellom Kristiansand og Europa. Fergerutene ble flyttet fra Frederikshavn til Hirtshals og medførte også vesentlig kortere seilingstider.

Ikke lenge etter ble den nye fergen «Skagerrak I» satt i drift, og revolusjonerte fergeforbindelsen med et eget bildekk som rommet 30 biler og to jernbanevogner. På mange måter ble dette symbolet på starten for den definitive overgangen til et industri- og forbrukersamfunn. «Danskebåten» tok handelstaden Kristiansand over i en ny epoke med tettere og hyppigere integrasjon med våre nærmeste handelspartnere.

Våre tette forbindelser til Danmark har fortsatt å prege byen og Kristiansand Havn, og fergedriften står seg i dag som det soleklart viktigste forretningsområdet for Kristiansand Havn. I dag opereres linjen mellom Kristiansand og Hirtshals av rederiene Color Line og Fjord Line.

Totalt utgjør trafikken om lag 1.3 millioner passasjerer og en halv million tonn med gods hvert år. Linjen er definert inn som en del av det nasjonale transportnettverket gjennom utenlandskorridor 3 og Europavei 39.