Sommerhilsen fra Havnedirektøren

26. June 2024

Det første halve året har vært en god periode i Kristiansand Havn IKS.

Totalt antall anløp per første tertial i 2024 var 1402. Dette inkluderer anløp fra ferge, cruise, gods, offshore og fiskeri. Cruisesesongen startet allerede i januar og det ser ut til å bli et rekordår. I april hadde vi full utnyttelse av lagmansholmen med over sju skip til kai og over 1235 meter kaikant i bruk. 

Landstrøm etterspørres i større grad, den fysiske infrastrukturen i havnen er i utvikling og det er mye aktivitet i Lindesnes havnedistrikt.

Og tradisjonen tro arrangeres Havnekonferansen i Kristiansand 22. august. Dagen før kan man få mer påfyll ved å delta på Shortsea Promtion Center sin Innovasjonshub og PWC’s havnelederforum. Velkommen til to fylte dager med maritim kunnskapsdeling.

God sommer!