Sommerhilsen fra Havnedirektør Atle Johannessen

5. July 2023

Første halvår har vært en god periode for Kristiansand Havn IKS, både for havneavsnittene i Kristiansand og Lindesnes kommune.

Totalt antall anløp per første tertial i 2023 var 1348. Vi ser at vi begynner å nærme oss et normalår innenfor alle forretningsområdene. Fergene er godt i gang og både Color Line og Holland Norway Lines har hatt jevnlig anløp i første tertial og i slutten av mars hadde Fjord Line sitt første ordinære anløp. Cruisesesongen startet allerede i januar og det ser ut til å bli et rekordår. På offshoresiden har vi i første tertial hatt langt færre fartøy liggende i påvente av oppdrag, som betyr at aktiviteten er høy innen dette markedet.  

På fergeterminalen har vi hatt en økning i antall anløp fra 257 i 2022 til 271 i 2023. Det betyr at vi er veldig tett på det vi kaller et normal år, altså siste år før pandemi. Det er også veldig fint å se at gods som går over fergeterminalen har økt fra 130 500 tonn i normalåret 2019 til 193 400 i 2023. 

I 2023 har det totalt vært ni cruiseanløp i Kristiansand i første tertial, hvor vi har hatt 21 200 passasjerer. Kristiansand Havn fikk sitt første cruiseanløp «AIDAPrima» allerede i januar og vi ser med glede på at cruisesesongen bare blir lengre og lengre. Skipet hadde også en vellykket påkobling av landstrøm. 

Mengde bulk/stykkgods for de to havnedistriktene øker. Vi ser en liten økning i Lindesnes havnedistrikt fra 389 700 tonn i 2022 til 395 000 tonn i 2023. Over 90 % av gods til og fra Lindesnes havnedistrikt består av stein, sand, singel, grus og tømmer. I første tertial har vi hatt 392 fiskerianløp, dette er en økning fra 345 anløp i 2022. 

Det er med glede at vi ser stor aktivitet knyttet til utvikling av de ulike arealene i havna. For å nevne noen så jobber vi med utvikling av Fiskebasaren, Klevenkaien står foran rivning og sikring for fremtidig drift, flere landstrømsannlegg er planlagt, og vi søker eksterne midler gjennom ENOVA til infrastruktur til landstrøm i Strømsviga og Havneavsnitt Nord. Oslofjordprosjektet vil gå gjennom dette året også med fokus på utslippsfri Oslofjord.  

Vi gleder oss til høsten, hvor vi kickstarter semester 31. august med Havnekonferansen i Kilden!
 

Vel møtt og god sommer, 

 

Atle Johannssen,  

Havnedirektør