Nabovarsel - Anleggsarbeid i Kongsgårdbukta

7. October 2022

Dere som bor i nærheten av Kongsgårdsbukta har kanskje merket at det pågår anleggsarbeid i havna. I tiden som kommer vil det trolig bli noe mer støy i området, og vi er lei for den belastningen det vil være for dere.

Hva gjør vi?
Eksisterende kai 36 skal forlenges med omkring 80 meter østover. Kaien skal etableres etter samme prinsipp som eksisterende kai 36. For å oppnå nødvendig vanndybde blir det behov for både mudring (sjøbunnsgraving) og sprenging under og foran ny kai 36 i 2022 og 1. kvartal 2023.

Hva er det som bråker?
Vi er nå i gang med forberedende arbeider og graver blant annet på land. Deretter må vi grave i selve sjøbunnen. Mudringen vil utføres av en gravemaskin fra fartøy som henter opp løsmassene. Vi graver fram fjellbunnen under vann for å gi kaia et fast fundament. Det vil bli sprengt ut fjellhyller til kai-pilarene som blir boret og montert av dykkere.

Samtidig med mudringen, vil vi starte opp betongarbeidet og konstruksjon av prefabrikkerte deler fra land.

Når blir det støy?
Sjøbunnsgravingen er planlagt å starte i oktober og pågå ut til desember. Boringen og sprengningen er planlagt å starte i november. Dette vil også pågå sporadisk i første kvartal av 2023.

Anleggsaktivitetene utføres fra mandag til og med lørdag fra klokken 07.00 til 19.00.

Anleggsarbeidene på kaia skal være ferdig i september 2023.

Støy vil overvåkes fortløpende gjennom anleggsperioden. Vi gjør det vi kan for å begrense støyen og forsikrer om at vi prøver å holde perioder med støy så kortvarig som mulig av hensyn til dere som bor her.

Nabokontakt
Marcel Hagen
marcel.hagen@nrcgroup.no