Kristiansand Havn IKS øker farledsavgiften

3. July 2023

Kristiansand Havn IKS øker farledsavgiften fra NOK 0.16,- per Brutto Tonn til 0.20,-

Farledsavgiften er en avgift som betales av alle skip som anløper havn i Kristiansand og Lindesnes. Det er en avgift som er basert på selvkostprinsippet, noe som gjør at alle eventuelle økninger av avgiften skal forankres i økte kostander knyttet til arbeid som utføres. Minste avgift per anløp er satt til NOK 320,-

For 2023 gjelder følgende rabatter:

Fartøy som er fritatt farledsavgift: