Hva skjer i Storbritannia og hvordan kan vi gjøre hverandre bedre?

1. November 2023

Sist uke var vi en delegasjon fra Agder som dro til Newcastle og Energetic Future. To spennende dager med havnebesøk og konferanse. Norwegian British Chamber of Commerce arrangerer Energetic Future årlig og sørger for at britisk og norsk næringsliv møter hverandre til energisnakk og prosjektutvikling.

Port of Tyne er Equinor og Dogger Bank sin Operasjons & Vedlikeholdsbase (O&M Base). Selve vindparken ligger mer en 130 kilometer fra land og en solid, trygg og utviklet base er nødvendig for å sikre at alle operasjoner og vedlikehold er koordinert, systematiserte og effektivisert. Origo Solutions er partner i Dogger Bank prosjektet og vi fikk se SCADA kontrollrommet som er viktig bit ava puslespillet som må være på plass for å sikre oppetid i hele verdikjeden. Lagerplass, kontorplass og logistikk er nettopp hva Port of Tyne leverer på hver dag i alle operasjoner og kunne også levere til Equinor og Dogger Bank. Ved siden av å være O&M base for Dogger Bank er havnen en viktig aktør for Nissan og deres elektriske bilpark, jobber med bulk i bred forstand, offshore og logistikk som ledd i en total verdikjede på cargo og gods. En business modell som er levedyktig for havnen, har lagt til rette for et effektiv og regionalt samarbeid med de andre havnene i Nord-øst-regionen av England, og det er liten tvil om at Port of Tyne er en havn for fremtiden.

En av havnene som er avgjørende for samarbeidet er nettopp Port of Blyth som har sitt fokus på testfasiliteter som er rigget opp av og rundt Offshore Renewable Katapult (OREC) med sine store haller for blad-testing og nacelle tester i stor skala. Deres visjon sammen med havnen er å ta så mye risiko man kan på vegne av industrien slik at man så tidlig som mulig avdekker feil. I alle deres tester sier man med stolthet av opptil 40% av alle tester feiler, som da bekrefter at det er piloten som feiler og ikke produksjon. Port of Blyth har sin tradisjonelle virksomhet knyttet til offshore, container logistikk og decommissioning (avslutning og disponering) av rigg og utstyr knyttet til olje og gass. Nettopp derfor har havnen i Blyth satt opp flere kompetansemoduler for å sikre at gammel kunnskap blir til ny i alle ledd i kompetansekjeden. Fra fagbrev til innovasjon og utvikling.

Med denne kunnskapen innabords var det duket for en konferanse som satt fremtidens business modeller på agendaen. Hvordan sikre nok energi for å kunne skape et trygt og nytt marked i fornybar offshore industri eksemplifisert spesielt gjennom havvind og hydrogen.
 

Løsningen ligger et sted mellom risikoavlastning i fellesskap, sikkerhet i markedet mellom tilbud og etterspørsel og ikke minst forutsigbarhet for å utvikle business modellene for fremtiden.

Delegasjonen fra Agder besto av Kristiansand Havn IKS, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, FSS Marine, Nekkar, Southwind, Origo Solutions, Pentagon, Firenor og Nye Sodevika.

Takk til GCE NODE og Fremtidens Havvind som loset delegasjonen fra Agder vel gjennom besøket i UK.