Høring om ny fartsforskrift

13. February 2022

Kristiansand havn IKS legger ut ny fartsforskrift for fritidsfartøy i kommunenes sjøområder, Lindesnes og Kristiansand, ut på høring.

Kristiansand havn IKS legger ut høringsnotat og forslag til ny forskrift om fartsbegrensninger i sjøen for fritidsfartøy i Kristiansand og Lindesnes kommune, sjøkart nr. 9,10, 457 og 459.

Høringsbrev og forslag til forskrift for Lindesnes og Kristiansand kommune kan du lese på våre nettsider www.portofkristiansand.no, www.kristiansand.kommune.no eller www.lindesnes.kommune.no.

Høringsfristen er satt til 06.mars 2022, og forslag må være ankommet innen fristen for å bli vurdert. Høringsinnspill kan sendes på mail til post@kristiansand-havn.no eller per post til Kristiansand Havn IKS, pb. 144, 4662 Kristiansand. Høringsinnspill bes merket med «Roald Endresen – ny fartsforskrift».

For eventuelle spørsmål vedrørende forslaget til forskrift og høringsrunden kan trafikkinspektør Roald Endresen kontaktes på tlf. 38006000.