Hils på våre nye ansatte

27. October 2022

Flere nye fjes er å finne på havna. Noen har allerede rukket å være her en stund, andre har nylig begynt. Christian Erikssen, Atle Kulien og Trine Lauen er nyeste tilskudd av kranførere hos oss, Morten Skoglund Fronth er vår trainee og Hege Høsteland har startet i en nyopprettet stilling som kontormedarbeider.

«Kristiansand Havn IKS er under konstant endring og positiv utvikling. Våre nye tilsatte er svært viktige bidrag i den sammenheng. En meget bevist satsing mot å rekruttere unge mennesker, med ny kompetanse, har virket svært godt. Nå har vi en strålende blanding mellom unge og erfarne ansatte.» Halvard Aglen

Våre nye kranførere kommer med ulik bakgrunn. Christian har jobbet som mekaniker/hydrauliker, Atle som skipper og tømrer, mens Trine har jobbet som maskinfører. Gode kolleger og spennende arbeidsoppgaver er noe de alle trekker frem som positivt med å jobbe i havna.

«Jeg søkte jobb i havna fordi jeg har hørt nye bra om arbeidsplassen, og ønsket mer stabilitet i arbeidsforholdet. Trives utmerket til nå. Har hyggelige kolleger fra mange forskjellige fag, og har blitt tatt godt imot. Satser på mange fine år med denne gjengen.» Christian

Morten kommer fra Trainee Sør og har tidligere vært hos Nye Veier og Agder Fylkeskommune. Der jobbet han med utarbeidelse av regnskap for sirkulærøkonomi, rådgi bedrifter i klimaspørsmål og i andre prosjekter som Blått Forum og Havvind.

«Å være trainee i havna er utrolig gøy og lærerikt. Jeg har blitt tatt veldig godt imot, og får være med på alt! Min hovedoppgave vil bli å lage en handlingsplan for strategien som ble lansert i 2020. Akkurat nå utarbeider jeg et KPI-sett som skal brukes som måleverktøy i årene som kommer.» Morten

Hege er vår nye kontormedarbeider og skal være litt overalt. Fra å ta imot besøkende på havnevakta, til fakturabehandling og sosiale medier; rett og slett vår nye potet. 

«Jeg søkte på stillingen fordi jeg fikk høre mye positivt om de ansatte, og det kunne jeg tidlig bekrefte at stemmer. Utrolig gøy å kunne være med på så mye av det som skjer, det gjør at jeg har følt meg inkludert fra første stund. Med mange muligheter for faglig og personlig utvikling, føler jeg at jeg har kommet til rett plass.» Hege

Vi setter stor pris på våre nyeste medarbeidere, og håper de vil være med oss i lang tid. Velkommen!