Havnedirektør Atle Johannessen ønsker deg en god jul!

20. December 2023

2023 har vært et spennende år i Kristiansand Havn. Vi har fått syv nye ansatte i 2023, ettersom en generasjon gikk av med pensjon i 2022 og 2023 og en ansatt ønsket å bli ordfører. Vi er fortsatt 34 ansatte og gjennomsnittsalderen teller nå 42 år og det er en flott gruppe mennesker med god og bred kompetanse.  

En liten oppsummering av året så langt viser at vi resultatmessig ligger noe etter tidligere år, til tross for relativ høy aktivitet innenfor noen segmenter i Kristiansand havn. Dette skyldes blant annet Gartnerløkka utbygging, konkurs i Holland Norway Line og høyere rente. Vi kan samtidig registrere et rekordår for fergeaktivitet, med opptil 7 anløp per dag i høysesongen, til tross for dette har trafikken flytt godt uten alvorlige hendelser.  

Tall til og med november viser at vi har hatt 131 cruiseanløp med 332 tusen passasjerer. Vi har hatt en økning på antall cruiseskip som kobler seg på landstrøm, og vi fikk gjennomført et vedtak på at alle cruiseanløp skal være koblet på landstrøm fra 2026. Dette gleder vi oss over. Det er også gledelig at Kristiansand er en attraktiv cruise-destinasjon og at vi ser et mønster av at Kristiansand er i ferd med å bli en helårs destinasjon. Første cruiseanløp i 2023 kom tidlig i januar, siste anløp dette året er 24. desember og første anløp i det nye året er 3. januar. Vi ønsker passasjerene hjertelig velkommen.  

Vi, som alle andre havner i Norge, opplever en nedgang i gods og importerte varer i containere, men ser med stor glede at eksporten av varer er stabil. 

Havnekonferansen 2023 ble utsolgt. Vi er stolte av at Kristiansand og Havnekonferansen har etablert seg som «stedet å være» i slutten av august. Neste år har vi måttet endre litt på dato for å sikre oss at det ikke kolliderer med Arendalsuka i uke 33 og ONS i Stavanger i uke 35. Vi ønsker deg varmt velkommen til Havnekonferansen 2024 den 22.august 2024.  

Det har også vært god aktivitet i Kanalbyen. Tredje byggetrinn, 86 leiligheter, er overlevert kjøpere og kanalen er overlevert til kommunen. I byggetrinnet De tre søstre er 94 av 106 leiligheter solgt og byggearbeidet er godt i gang.

2024 blir et travelt år hvor en av våre viktigste satsninger blir å sette fart på utviklingen av Kongsgård/ Vige for flytting av containerterminalen i tett samråd med kommunen, brukere og operatører. Videre vil også utvikling av tomten Caledonien/ Lagmannsholmen være svært viktig i året som kommer.   

Vi fortsetter arbeidet med Grønn Jyllandskorridor i 2024 hvor hydrogen, landsstrøm og digitale havner står på agendaen.  

Et spennende år går mot slutten og jeg gleder meg til å starte et nytt år med en god plan for fremtidens havn i Kristiansand og Lindesnes.

Med ønske om en god jul og et gledelig nytt år, 

Atle Johannessen 
Havnedirektør