Havna undersøker mulighet for nytt fergeanløp til Nederland

8. February 2024

Tenk så heldige vi er i byen vår at en ferge til Nederland engasjerer så mange!

Kristiansand Havn IKS har i sin strategi at vi skal jobbe for å få opp et nytt fergeanløp til Nederland. Vi har vært konkrete på at vi ønsker flere destinasjoner velkommen.

Vi har en ringvirkningsanalyse som sier noe om størrelsene vi operer med langt utover havnens arealer. Vi er, og har alltid vært, en havneby. Og med det engasjementet vi ser rundt fergeterminalen i disse dager er vi sikker på at vi for all fremtid skal fortsette å være en havneby.

At fergeterminalen er viktig for hele havnen er det ingen tvil om, men havn er så mye mer enn bare ferge. Våre viktigste virksomhetsområder er:
 

Infrastrukturen på fergeterminalen har to fergeleier som har fullt opp med anløp store deler av morgentimene og ettermiddagene. I høysesong blir anløpstidene enda tettere. En fergeterminal krever innsjekkingssystemer, ISPS gjerder for sikkerhet, oppstillingsplasser for kjøretøy og fortolling. Enn hvor mye vi ønsker et nytt initiativ til Kristiansand og regionen har vi et ansvar som ansvarlig bedrift å ivareta de selskapene som opererer i havna nå og har gjort det over lang tid.

Vi blir påvirket av infrastrukturprosjekter rundt oss. Nye E39 og Gartnerløkka vil påvirke den kapasiteten vi har på innkjøring og oppstillingsplasser ved fergeleie. Dette er en stor utfordring med planlagte anløp med Color Line og Fjord Line som allerede opererer i havnen. Fra februar i år har også Fjord Line satt inn et ekstra anløp fra vår by og fergeterminal. Dette skal vi være glade for, at det veikrysset fra kontinentet havner her hvor E39 treffer både E18 og Riksvei 9.

Flere aktører som nevner Kongsgård/ Vige som et alternativ. Her ligger det også store prosjekter planlagt i nær fremtid. For det første skal Nye Veier bygge trassen til E18 ved inn- og utkjørsel til havnas områder land fjorden. Her kommer til å være mye overskuddsstein som etter planen skal tilfalle havnen og må lagres i Kongsgård.

Det er vedtatt at i løpet av inneværende fireårsperiode skal containerterminalen flyttes fra sentrum og til Kongsgård/ Vige. Dette er en prosess som krever mye areal i flyttingen. Også her har Kristiansand Havn IKS et ansvar for å sikre at ordinær havneaktivitet opprettholdes så langt det lar seg gjøre slik at dette ikke påvirker ringvirkningene containerterminalen og offshorevirksomhet gir til næringsliv lokalt og regionalt.

Knyttet til flytting av containerterminal må Vige havnevei utbedres for å sikre sikkerhet i flytting av containere og kjøretøy. Videre er det viktig å bemerke seg at om vi skal ta imot en ferge fra kontinentet må vi også sikre at alt på land som toll, grensekontroll, billettboder og oppstillingsplasser er på plass.

Så er det klart at kommunen selv har ønsket å se en kreativ utvikling av Caledonien og Lagmannsholmen som en viktig del av byutviklingen i Kristiansand. Kanskje vi nå skal trekke inn fergekaier og sambruk av disse arealene som allerede har det grunnlaget som skal til å for å få til et tredje fergeleie? For der hvor mange husker at Romantika la til hadde vi også utfordringer med kapasitet på kaikanten, rampene og håndtering av person- og biltrafikken. Tilbudet som nå er forelagt krever en helt annen størrelse på kaifront og bakareal. Vi snakker om skip som er av en helt annen størrelse enn Holland Norway Lines sin Romantika, derfor er det også en helt annen tilrettelegging som må på plass.

Glasskulen viser at vi kan få dette til på sikt. Men vi må klare å se på mulighetsrommet 3-5 år fremover og ikke bare hva som kommer i dag.

Infrastrukturen på fergeterminalen vil bli betraktelig bedre når E18 Gartnerløkka - Kolsdalen ferdigstilles. Da vil vi få tilbake en viktig del av arealer som frem til 2029 vil fungere som anleggsareal knyttet til vegprosjektet. På lang sikt vil derfor Indre havn kunne utbedres med et tredje fergeleie frem mot 2029.

Caledonien og Lagmannsholmen vil kunne gi byen et hav av muligheter for både fergetrafikk og turisme, samt byutvikling om vi kan klare å ha de to tankene i hodet samtidig.

Kongsgård/ Vige vil gi containerterminalen en helt ny virkelighet som igjen vil gi sine ringvirkninger til industri og næringsliv. Dette arealet vil også kunne gi mye mer til offshore industrien i fremtiden. Om vi på mellomkort sikt skal se på Kongsgård/ Vige som et midlertidig areal for ferge, må dette arealet deles med containerhåndtering.

Et direkte anløp til kontinentet, for eksempel Nederland, vil gi byen og regionen en boost på turismen slik vi så med HN Lines, sentrum og hoteller vil på nytt få vekst og det samme vil havnen.


Vi ønsker dette initiativet svært velkomment. Vi ser godt hva det gir både kommunen og regionen med et anløp til Nederland. Likevel må vi huske at havn er mer enn bare ferge.