Grønn Jyllandskorridor – det miljøvennlige valget!

13. February 2024

Jyllandskorridoren – det geografiske transportnettet som binder sammen Sør-Norge, Vest-Sverige og Jylland til sentral Europa.

Atle Johannessen (Kristiansand Havn), Thomas Arbo Høgh (JAS), Ole A. Hagen (NHO Transport og Logistikk), Jan Fredrik Jonas (Larvik Havn), Beate Palmgren (Larvik Havn).

Grønn Jyllandskorridor er et EU-finansiert prosjekt gjennom Interreg programmet. Prosjektet besår av 26 partner som sammen skal bidra aktivt til en mer effektiv og miljøvennlig transportkorridor mellom Nord-Europa og resten av kontinentet. Godstransporten er multimodal, Jyllandskorridoren består av sjøveien, vegnett og bane. Synergiene mellom disse må bli bedre for å sikre at transporten blir mer miljøvennlig, mer bærekraftig og konkurransedyktig. 

7-8. februar ble det avholdt en stor konferanse i Larvik om grensekryssende godstransport. CargoNet, DB Cargo Skandinavia, Color Line Cargo og flere store aktører løftet deres nye initiativer og planer for fremtiden og hvilket potensial dette ville gi til den en grønn, multimodal Jyllandskorridor.

Color Line ønsker seg større og fossilfrie ferger mellom Norge og Danmark. Når utbyggingen i Hirtshals havn er klar i løpet av 2027 vil dette kunne bli en realitet. Da vil kunden for nye energibærere være til stede i markedet.

DB Cargo Skandinavia vil nå pilotere bane helt fra Hirtshals i nord med gods og containere som skal nedover Danmark og til Hamburg, Duisburg og resten av Europa. Målet er å ha første tur allerede 3. mai.

På norsk side vet vi at BaneNor kan ta mer gods langs Sørlandsbanen. CargoNet med sine partnere ser etter de gode løsninger for å forløse dette mulighetsrommet. Spesielt med fokus på hvordan vi kan få lagt til rette for den mest effektive løsningen for å få lasten fra skip til tog.

Grenland har flere store prosjekter knyttet til produksjon av hydrogen og ammoniakk som fremtidige energibærere på både sjøvei og tradisjonell veg. Det er flere lastebiler på vegnettet i dag som benytter seg av strøm og batteri, men behovet for nye energibærere på lengre turer av avgjørende. Batteriskipet Yara Birkeland med flere ukentlige avganger fra Breivikterminalen avlaster vegnettet mye med sin kapasitet på 110-120 containere.

Vidar Ose (Agder Fylkeskommune), Alice Leland Høye (Business Region Kristiansand), Atle Johannessen (Kristiansand Havn), Isabelle-Louise Aabel (Kristiansand Havn,) Geir Haugum (Business Region Kristiansand), Kine Broms Sletengen (Greenstat), Harald J. Solvik (Kristiansand Havn).

Noen nøkkelpunkter å ta med seg fra konferansen:

Les mer på prosjektets hjemmeside og følg prosjektet på LinkedIn