Endelig kan vi ønske velkommen til våre nye Tekniske Direktør Harald J. Solvik

6. October 2023

Erfaring? Masse!

Luftforsvaret. Entreprenør. Kommune. Vegvesen. Vel, da mangler vel bare havn? Neida, Harald har vokst opp på kaikanten og hatt somrene som produksjonsarbeider i fiskerinæringen i Måløy Havn.

Han har vært i Luftforsvaret, han jobbet med vei for flere aktører som må delta for å lage de beste løsninger for gode veier, men også infrastruktur og næring, blant annet for kommuner, vegvesen og bedrifter.

Velkommen på laget, Harald. Vi gleder oss!