Cruise-skip til ventekai i Kristiansand

15. December 2020

​20. og 24. april kommer Viking Sun og Viking Jupiter til Kristiansand for å ligge i opplag som følge av at de har utsatt sesongen sin på grunn av Korona-pandemien. Skipene er uten passasjerer og bare et lite mannskap vil bli værende om bord.

Viking Cruises var det første cruiserederiet som innstilte ordinær drift og avsluttet alle pågående cruise som følge av koronapandemien. De to skipene som kommer til Kristiansand skal ligge til kai omtrent fram til 1. juli. Ingen av de to skipene har hatt påvist smitte om bord, og det er ingen tegn til sykdom om bord i dag.

Moderne og energieffektive skip

Det er to små og moderne cruiseskip som kommer til byen, begge med en lengde på 228 meter, og kapasitet på 930 passasjerer og 465 mannskap. Skipene seiler under norske flagg og har Bergen som hjemmehavn. Begge skipene er nye, Viking Jupiter levert i 2019 og Viking Sun i 2017. De er blant de mest moderne og energieffektive cruiseskipene i verden. I Kristiansand vil et av skipene ligge ved cruise-kaia og dermed benytte landstrømsanlegget for cruiseskip hele perioden.

Uten passasjerer

Passasjerene i begge skip forlot skipene for en god stund siden. Viking Jupiters gjester forlot skipet i Buenos Aires 15. mars, mens Viking Suns passasjerer forlot skipet i Dubai 25. mars, med unntak av åtte gjester som forlot skipet i Gibraltar 10. april. Det er altså to skip som har reist uten passasjerer over tid, som kommer til byen vår.

Skipene skal ligge i varmt opplag, noe som vil si at de har noe mannskap tilstede for å holde skipet i gang, og være klar til rask oppstart når forholdene legger seg til rette for det. Omtrent 30 til 40 mannskap vil være tilstede i vært skip, mens resten av mannskapet på omtrent 300 fra hvert skip vil sendes hjem til sine hjemland så snart det er mulig, i samråd med norske helsemyndigheter. Vi har gode rutiner for å gjennomføre en trygg og smittefri avmønstring i samarbeid med kommunen og helsemyndighetene.

Gode rutiner for smittevern

Det er strenge smittevern-tiltak både om bord i skipene og i Kristiansand havn. Begge skipene har hvert sitt medisinske team, og mannskapet følges opp i tråd med retningslinjene for risikohåndtering av korona. Det vil ikke være mulighet for at mannskapet går i land, eller at noen fra land går om bord, med mindre det er strengt nødvendig.

Kristiansand havn – en trygg havn i krisetider

I perioden vi er inne i har trafikken vært annerledes i Kristiansand havn, med lite passasjertrafikk, men normal godstrafikk, og ferjer som frakter gods. Vi har fått se at havna er en del av den nødvendige infrastrukturen som bidrar til å holde samfunnet i gang også i ekstraordinære situasjoner. At vareforsyningene går som normalt er viktig for å sikre regionen tilgang til både husholdningsvarer og industrivarer.

En annen viktig oppgave for havna er å ta imot skip som har behov for å ligge til kai i en usikker tid. Flere rederier opplever nå at oppdragene deres blir utsatt, og de har behov for å legge skipene sine i opplag til situasjonen har endret seg. Siden mange av våre ordinære cruiseanløp er innstilt, har vi kapasitet på kaiene til å ta imot skip som må ligge til kai på grunn av koronapandemien. Vi har god kapasitet på landstrøm, og annen infrastruktur, og kommer til å ha både cruiseskip og offshore-fartøyer liggende ved kai i ulike perioder fremover. Smittevernet er godt i varetatt med gode rutiner og jevn kommunikasjon mot lokale og sentrale myndigheter.