Havnesamling med PwC «dagen før dagen» 21. august - Eierkontroll, utbytte og organisering

Sted: Caledonien Hotel
Dato: 21. august
Tid: Kl. 15-18

PwC har opprettet en møteplass som er spisset inn mot havnedirektør/ledergruppen i norske havner. For fjerde gang ønsker vi derfor velkommen til en uformell havnesamling dagen før Havnekonferansen. Tema i år er “eierkontroll, utbytte og organisering”, etter innføring av ny havne- og farvannslov. Mange havner har enten vært, eller er på vei inn i en endring av organisasjonsform hvor styring, kontroll og utbytte er dagsaktuelle tema.

Gjennom samlingen ønsker vi å bidra til innsikt og samtidig invitere til samling med fokus på erfaringsutveksling mellom deltakere og foredragsholdere. Det vil bli innledende foredrag Digitalisering av kritisk nasjonal infrastruktur og Hydrogen-knutepunkt Agder. Deltakere fra Oslo Havn, Bergen Havn, Drammen Havn, Tromsø Havn og Kystverket vil dele erfaringer knyttet til endring av organisasjonsform, havnekapital og utbytte, byutvikling/flytting med mer. Det vil være åpent for å stille spørsmål til deltakerne.

Bidragsytere

Ingvar Mathisen

Havnedirektør Oslo Havn | Styreleder Norske Havner

Jørn-Even Hanssen

Havnedirektør Tromsø Havn

Arne Fosen

Havnedirektør Drammen Havn

Michal Forland

Havnedirektør Bergen Havn

Ingvild Kragset

Seniorrådgiver Kystverket

Stein Roger Bjørheim

Havneinspektør, Port of Kristiansand

Torstein Thorsen Ekern 

Leder for forretningsutvikling, Greenstat ASA

Stian Ordahl

Advokat PwC

Morten Frustøl

Konsulent PwC

Meld deg på her