• AA
 • Aktuelt
 • Kontakt oss

Vi søker økonomirådgiver

Kristiansand Havn er et selskap heleid av Kristiansand kommune. Vi er regionens viktigste trafikkhavn målt i gods- og persontrafikk. Vi betjener lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Vi satser på 24/7 service i alle ledd. For brukerne innebærer dette økt kapasitet, bedre sikkerhet og mer kostnadseffektiv lastehåndtering fra kai til kunde.
Kristiansand havn har en betydelig satsning på bærekraftig utvikling og har en ambisjon om å være Norges mest moderne havn. Kristiansand havn skal være et dynamisk, miljøvennlig og fremtidsrettet knutepunkt. Vi skal ivareta maritim aktivitet på en måte som bidrar til økt verdiskapning og en styrket region. Kristiansand havn skal ta samfunnsansvar, bidra til bærekraftsmålene, være en god nabo, og en pådriver i miljørettet omstilling og styrket nasjonal og internasjonal beredskap.

En av våre ansatte skal gå av med pensjon og vi søker etter hennes etterfølger.

Arbeidsoppgaver:

 • Operativt lønns- og regnskapsarbeid
 • Bidra til god virksomhetsstyring ved å levere styringsdata og nøkkeltall både på strategisk og operativt nivå
 • Bidra til økt tjenestekvalitet ved aktiv veiledning og internkontroll innen økonomiområdet
 • Aktivt bidra til å identifisere forbedringsområder og utviklingsmuligheter
 • Bidra i prosjekter og ad hoc oppgaver
 • Systemadministrasjon av ulike programmer (nødvendig opplæring tilbys)

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen regnskap, økonomi eller revisjon, fortrinnsvis master.
 • Gode IKT-kunnskaper, med evne til å håndtere ulike fagsystemer og gode kunnskaper i Excel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi søker deg som har gode samarbeidsevner, er serviceorientert, fleksibel og strukturert. Du er ikke redd for å ta ansvar og stå i utfordringer, men du må også like rutineoppgaver. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kristiansand Havn tilbyr:

 • Spennende og varierte oppgaver
 • Faglige utfordringer
 • Fleksibel arbeidstidsordning og muligheter for kompetanseutvikling
 • Lønn etter avtale
 • Godt arbeidsmiljø
 • Jobb i en av Norges viktigste havner
 • Medlemskap i Kristiansand Kommunale Pensjonskasse

Kvinner oppfordres til å søke. Tiltredelse snarest mulig.

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen, kan du kontakte:
Administrasjonssjef Ann-Lisbeth Reisænen, mob. 97 59 72 67 eller pr. mail alr@kristiansand-havn.no

Søknad med CV sendes til oss på mail:
post@kristiansand-havn.no 

Søknadsfrist: 10. januar 2021.