• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Trafikk

Kristiansand Havn har ansvar for all trafikk i kommunens sjøområde. Havna kjennetegnes som en skjermet havn med kort innseiling fra Nordsjøen. Alle terminaler har god dybde og rent farvann inn fra Skagerrak.

Kristiansand Havn er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året og overvåkes på VHF kanal 12.

Hvilke skip er i trafikk rundt Kristiansand i dag? Få oversikten:

Linjer for passasjerer og gods til og fra Kristiansand: