• AA
 • Aktuelt
 • Kontakt oss

Fartsforskrift

Hovedretningslinjer er som følger:
I tidsrommet 1. mai – 31. august er 5 knop høyeste tillatte hastighet innenfor 50 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten i Kristiansand kommune. Bestemmelsen her gjelder ikke i farvann hvor det er fastsatt andre bestemmelser om fartsbegrensning. Det er fattet andre bestemmelser i følgende områder:

Spesielle hensyn:

Følg med på nyttetrafikken. Kristiansand Havn er en av Norges mest trafikkerte havner, og i sommerperioden er det også høyere frekvens på fergetrafikken. Ta nødvending hensyn!

3 knop (grønne områder) er høyeste tillatte hastighet hele året i følgende farvann:

 • Auglandbukta fra Jaktodden til Storenes
 • Østerhavnen mellom Odderøya og Tangen
 • Bertesbukta
 • Herøykanalen
 • Gravanekanalen

5 knop (røde områder) er høyeste tillatte hastighet hele året i følgende farvann:

 • Vesterhavnen mellom sydenden av Lagmannsholmen og Nordodden
 • Mellom Bredalsholmen og Andøya
 • I Brøvikbukta mellom Andøyas sydøstligste pynt til Madeiras nordøstligste pynt
 • Randøsundsleden
 • Mellom indre og ytre Randøy og Østre og Vestre Randøy (Skippergata)
 • I Otra

For nøyaktige posisjoner og utfyllende bestemmelser henvises det til godkjent fartsforskrift. Fartsbegrensinger Kristiansand