• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Forskrifter og sjøvettregler

Sjøvettreglene

1. Tenk sikkerhet: Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2. Ta med nødvendig utstyr: Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3. Respekter vær og farvann: Båten må bare benyttes under egnede forhold.

4. Følg Sjøveisreglene: Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg: Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

6. Vær uthvilt og edru: Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

7. Vis hensyn: Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.