• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Tilskudd til nytt landstrømsanlegg

Kristiansand Havn ble valgt som arena for Enova sin pressekonferanse for tilskudd til landstrømsanlegg. Totalt 82 millioner kroner fordelt på 13 prosjekter ble i dag 11.05.2016 tildelt midler.

Kristiansand Havn fikk omlag fire millioner til sitt prosjekt for investering i et nytt mobil landstrømsanlegg, etter tilsvarende dimensjoner som dagens anlegg. Til offentliggjøringen var det flere prominente gjester tilstede, deriblant statssekretær Reynir Jóhannesson, ordfører Harald Furre, stortingsrepresentant Åse Michaelsen og havnestyrets leder Pål Harv.

Sekvensen startet med en kort oppsummering av tidligere investeringer i landstrøm i Kristiansand, og bakteppet for tildelingen av støtte. Deretter ble både landstrømsanlegget og det tilkoblede fartøyet Siem Daya 1 befart.

Det mobile landstrømsanlegget ble viet spesielt oppmerksomhet, nettopp på bakgrunn av det faktum at det faktisk er mobilt.

Jeg lærer som regel alltid noe nytt når jeg er rundt i landet på reise, og i dag var det spesielt interessant å se hvordan Kristiansand Havn har funnet en tilpasset løsning med sitt mobile landstrømsanlegg. Det gir en langt større grad av fleksibilitet som bidrar til å gjøre landstrøm mer attraktivt for brukerne, sier statssekretær Reynir Jóhannesson

Oppsummert var stemningen rundt tildelingen god, og det ble avslørt at Kristiansand Havn ser på muligheten for å sende en ny søknad til neste tildelingsrunden. I mellomtiden er anbudsprosessen for det nye anlegget allerede godt i gang, og det bør  ikke ta  lang tid før det kobles til nye fartøy her i byen.

Kristiansand Havn er strålende fornøyd med tildelingen, og det gir oss en ekstra motivasjon for å fortsette et målrettet fokus på å videreutvikle oss som et miljøvennlig transportknutepunktet, avslutter havnedirektør Halvard Aglen

Under følger listen over havner som fikk tildelt midler:

Søker Støtte fra Enova
KS Coast Center Base 15 669 600 kr
Arendal Havnevesen KF 15 177 080 kr
Fjord Base AS 11 615 142 kr
Bømlo Skipsservice AS 11 250 000 kr
Averøy Industripark AS 7 765 000 kr
Aibel AS 5 500 000 kr
Kristiansand Havn KF 3 855 000 kr
Vard Group AS (Søviknes) 3 354 000 kr
Karmsund Offshorebase AS 2 500 000 kr
Vard Group AS (Langsten) 2 300 000 kr
Sandefjord Havnevesen 1 300 000 kr
Westcon Yards AS (Florø) 976 005 kr
Westcon Yards AS (Ølen) 867 000 kr
Sum 82 128 827 k