• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Kristiansand Havn i Brussel

Onsdag 14. oktober presenterte Mathias Bernander mulighetene for Kristiansand Havn på et debattmøte om transporttraséene fra Hamburg til Norge og Sverige, via Danmark i Brussel. Hans melding til salen var klar: Kristiansand trenger jernbaneforbindelse helt ned til kaiområdet for å få transporten rett fra ferje til bane, slik det er gjort i Hirtshals.

Danmark har gode transportforbindelser på bane langs hele Jylland, men dette stopper i det man kommer til Norge. Traséen via Kristiansand er korteste vei mellom Norge og Europa, men hvis vi ikke bygger ut en effektiv lasting av varer, vil havnene i Stavanger eller Oslo gjøre det først. Da vil Kristiansand miste muligheten til å bli hovedhavn mot kontinentet.

Mathias sier at «Kristiansand er nødt til å matche satsingen på infrastruktur i Europa, som en del av helhetlig strategi for grønn næringsutvikling i Agder». I tillegg ble det lagt vekt på betydningen av Kristiansand Havn sin offshorehavn for regionens næringsliv. I dag er offshoreterminalen dominert av olje- og gassnæringen, men med blikket mot fremtiden ble det også sett på potensialet for en offshorehavn tilrettelagt for fremtidens offshorenæringen slik som offshorevind. Dette relateres til EU sin storsatsning på feltet gjennom programmet Blue Growth.

Kristiansand Havn har satt koblingen mellom sjø og bane høyt opp på prioriteringslisten over viktige tiltak i årene fremover. Dette er i samsvar med både lokale, regionale og nasjonale satsningsområder. I nasjonal havnestrategi som ble lagt frem i januar 2015 vektlegger regjeringen utviklingen av intermodale knutepunkt som det viktigste grepet for norske havner i årene fremover. Det vil si havner som fungerer som knutepunkt for transportformene, og spesielt sjø og bane for en mer miljøvennlig godstransport.