• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Stinn brakke på Brexit-frokost

Næringslivet og sørlandsbedriftene stilte sterkt på frokostseminar om Storbritannias EU-medlemskap.

Mange bedrifter i Norge og på Sørlandet venter spent på hvordan Brexit vil påvirke dem og deres handel med Storbritannia. Vi har mange eksportbedrifter på Sørlandet, og Storbritannia er en stor importør av blant annet olje, gass, sjømat og andre norske produkter. Tidlig morgen 12. mars var det derfor stinn brakke i Næringsforeningen for Kristiansandsregionen sine lokaler, der Næringsforeningen ved ressursgruppen for transport og logistikkgruppen inviterte til frokostseminar om Brexit. Kristiansand havn deltar i ressursgruppen ved markedssjef Mathias Bernander.

12. mars er en av de mest spennende dagene for Storbritannia når det kommer til EU-medlemskapet. Sent 11. mars ble det lagt fram nok en avtale og 12. mars skal det stemmes over denne i Underhuset i det britiske parlamentet. Avtalen blir kalt en skilsmisseavtale og handler om vilkårene for Storbritanninas utmelding av EU.

Tore Myrhe som er avdelingsdirektør for Internasjonal avdeling i NHO åpnet med et innlegg om status for Brexit akkurat nå, og hvilke konsekvenser Brexit kan få for norske bedrifter. Han fortalte litt om hva som er de ulike utfordringene med avtalen, og hva som er beste utfall for Norge. Han mente at det beste vil være om Storbritannia får en avtale som ligner EØS-avtalen, uten at de faktisk blir en del av den etablerte EØS-avtalen.

Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør i Norske Havner, fulgte opp med et innlegg som særlig fokuserte på konsekvenser for Norsk sjøtransport. Han pekte blant annet på at Storbritannia mangler mye av strukturen og kompetansen som trengs for å gjøre egen grensekontroll, som tollvesen og venteområder. Dette kan føre til forsinkelser for varer inn og ut av landet. Mange store bedrifter har allerede ført mye varer inn i Storbritannia som de har lagret på store lager til overgangsperioden.