• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Spennende ombyggingsoppdrag for den nye blå næringen

   

Boreskipet Victoria 1 fra Allseas kommer til Kristiansand for å bli klargjort til ny aktivitet. Det skal konverteres fra et dypvanns boreskip til å bli et skip som skal hente opp mineraler fra havbunnen. Skipet skal bidra til mer bærekraftig og miljøvennlig utvinning av metaller som er nødvendige for å bygge batterier og teknologi for fornybar energi. Vårt regionale næringsliv får mulighet til å bli med på prosjektet.

Victoria 1 er 228 meter lang, 42 meter brei og har plass til et mannskap på 200. Det er altså et imponerende skip som kommer til å seile inn i byfjorden siste uka i mai. Victoria 1 skal ligge til kai 35 på Kongsgård, der klargjøringen skal skje.

AllSeas planlegger å seile ut for å teste skipet andre kvartal 2021, og vi forventer derfor at skipet blir liggende til våren neste år.

Skipet skal kobles til landstrøm så snart det er mulig på en sikker måte. Selve landstrømstilkoblingen er et større prosjekt i seg selv, og skal utføres i samarbeid med lokale strømleverandører og underleverandører. Prosessen er allerede påbegynt.

Har du spørsmål til oppholdet, er du velkommen til å ta kontakt med oss i Kristiansand havn KF for en prat. Vi setter pris på at folk er interesserte i det som skjer hos oss!

Flere lokale firmaer skal bidra i operasjonen, noe som betyr viktige oppdrag til det lokale næringslivet i en krevende tid. Det er spennende for regionen å kunne delta i denne satsningen på nye bruksområder for havnæringene.

Mer bærekraftig metallutvinning

Victoria 1 skal altså konverteres fra et olje-borringsskip, til å hente opp mineraler som nikkel, magnan, kopper og kobolt. Metaller som dette trengs når man bygger batterier for elektriske kjøretøy og teknologi for fornybar energi. Skipet vil da passe rett inn i både EU sin «Blue growth»- satsing på «seabed mining» og Norges nasjonale havstrategi om mineralutvinning på havbunnen. Allseas har kjøpt fartøyet for å kunne håndtere et stigerør på 4,5 km som de holder på med å utvikle. Allseas har inngått et partnerskap med selskapet DeepGreen, og sammen ønsker de å hente opp metallene som trengs for en mer bærekraftig fremtid med mindre påvirkning på miljøet. Selve hentingen og behandlingen av metallene til havs, har også mye mindre påvirkning på miljøet enn landbasert uthenting.

Er du interessert i å følge skipet på veien mot Norge, kan du gå inn på denne nettsiden:

https://www.marinetraffic.com/no/ais/details/ships/shipid:713156/mmsi:341425000/imo:9445150/vessel:VICTORIA_I

Vil du lese mer om utvinning på havbunnen kan du lese her:

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/seabed_mining

og

https://www.regjeringen.no/contentassets/097c5ec1238d4c0ba32ef46965144467/nfd_havstrategi_uu.pAllSeas planlegger å seile ut for å teste skipet andre kvartal 2021, og vi forventer derfor at skipet blir liggende til våren neste år.

Skipet skal kobles til landstrøm så snart det er mulig på en sikker måte. Selve landstrømstilkoblingen er et større prosjekt i seg selv, og skal utføres i samarbeid med lokale strømleverandører og underleverandører. Prosessen er allerede påbegynt.