• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Snart smeller det i Kristiansand Havn

Bystyret har vedtatt at Kristiansand Havn KF skal flytte all havnevirksomhet bortsett fra ferge- og cruise til nytt havneområdet i Kongsgård/Vige. For å sikre en sikker, og effektiv innseiling til det nye havneområdet har Kristiansand Havn KF spilt inn behovet for å sprenge bort et par grunner i innseilingen til Kongsgård. Kystverket leder prosjektet, og tiltaket ligger foreløpig inne i Nasjonal transportplan for 2018-2029. Hensikten med utdypingen er å bidra til oppnåelse av de nasjonale målene som er satt for en effektiv sjøtransport, trygg ferdsel i farvannet, og hindre og begrense miljøskader som følge av akutt forurensing.

Til oppstartsmøte dukket en rekke interessenter opp, og illustrerte betydningen av en effektiv og moderne havn i Kristiansand. I tillegg til godt oppmøte fra Kystverket og Kristiansand Havn stilte næringslivet opp med representanter fra både handelsnæringen, shipping- og offshorevirksomheter. Alle var samstemte om at det blir viktig å få oppstart på utdypingsprosjektet så tidlig som mulig, og det ble vist til flere fordeler for regionens næringsliv med dette tiltaket.

Kristiansand Havn er glad for den oppmerksomhet som blir viet dette prosjektet, og vi vil sammen med Kystverket sørge for å holde en god fremdrift til det beste for havna, byen, og regionen.