• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Smitteverntiltak

I forbindelse med utbruddet av korona er det gjort flere smittevern-tiltak i kommunen og i Kristiansand havn.

Vi har en viktig rolle i å sikre forsyninger inn og ut til regionen. Derfor er det vår høyeste prioritet å sikre at trafikken inn og ut av Kristiansand havn går som normalt. Beskjeden fra Statsministeren lørdag 14.mars, om at havnene stenges, gjelder kun for persontrafikk. Godstrafikken vil gå som normalt, men det kan bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for mannskapet om bord, og kontakten med landpersonell. 

Persontrafikk

Som følge av stengingen av havner for persontrafikk, vil ikke ferjene til Hirtshals være åpne for ordinær persontrafikk. Både Color Line og Fjordline har anløp med godstrafikk. Fjordline kan også frakte personer på hjemreise til og fra Danmark. 

Alle offentlige havner har mottaksplikt for skip som kommer inn. Det vil si at havna ikke har anledning til å nekte anløp. Helsemyndighetene har denne autoriteten, og i Kristiansand kommune er det gjort vedtak om at passasjerer og besetning på cruiseskipene ikke får gå i land, med mindre det er godkjent av lokale smittevernmyndigheter. Cruiseskipene får likevel legge til, laste, losse og proviantere. Våre tjenester overfor cruiseselskapet er som normalt.

Informasjonsplikt

Skip som kommer inn til byen er pliktige til å informere om sykdomstilfeller eller mistanker om sykdomstilfeller om bord. Både havna, lokale og sentrale helsemyndigheter skal ha informasjonen. I slike tilfeller blir en rekke tiltak iverksatt.

Sårbarhetsanalyse og tiltakskort

Kristiansand havn har tett dialog med myndighetene og følger nøye med på retningslinjene som kommer fra kommunen og folkehelseinstituttet. Vi har gjort sårbarhetsanalyser av tjenestene våre, og har ikke identifisert noe som vil medføre driftsstans eller kvalitetsmessig forringelse av driften. Det er også utarbeidet tiltakskort for ulike hendelser som kan oppstå. Informasjonsskilt om smitte og stasjoner for hånddesinfisering er plassert ut i havneområdene. Vi har også sterkt begrenset vår interne reise- og møtevirksomhet for ansatte i havna.