• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Slik blir den nye cruisekaien

I Havnestyret 11.10.16 ble de siste nødvendige vedtakene gjennomført for å realisere den nye cruisekaien i tide for cruisesesongen 2017. Silokaien avvikles som trafikkhavn, og åpnes opp for byuvikling med byggestart av Kanalbyen.

Den nye kaien blir 150 meter lang, og vil kunne ta imot de største cruiseskipene. De siste årene har Kristiansand Havn hatt en eventyrlig vekst i cruiseanløp, og 2016 ble det nest beste året noensinne med 64 anløp og omlag 110 000 passasjerer.

Cruisepassasjerene har blitt en velkjent syn i Kristiansand, og bidrar med en betydelig verdiskapning til regionens turist- og opplevelsesindustri. For Kristiansand Havn isolert sett er cruiseturismen en relativt liten del av den totale omsetningen, men gir likevel gode inntekter som investeres videre i havneinfrastruktur. I strategiplanen frem mot 2025 for Kristiansand Havn fremgår målene om 150 anløp/150 present vekst i antall passasjerer sammenlignet med 2012-nivå. Ser vi på passasjerveksten er måloppnåelse godt i rute med omlag 100 prosent vekst i 2016 sammenlignet med 2012.

Vi gleder oss til å ta i mot det første cruiseskipet på den nye kaien, og er sikker på at kaien vil bli effektiv og god kai for cruiseturismen.