• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Siem Daya 2 er koblet til landstrøm

Siem Daya ble i dag 21.01.16 det første offshoreskipet til å koble seg til det nye landstrømanlegget i Kristiansand.

Med landstrømstilkobling reduserer skipet sine lokale utslipp, klimagasser og støynivå til et minimum. Det er disse effektene som er bakteppet for Kristiansand Havn sine investeringer i landstrøm de siste årene.

Først ute var landstrøm til fergeterminalen. Høyspentanlegget forsyner Color Line sin Superspeed med strøm fra land, og medfører at Superspeed kan slå av hjelpemotorene sine når de ligger til kai til glede for miljøet og byens innbyggere.

De positive erfaringene med landstrømanlegget på fergeterminalen er hovedbegrunnelsen for at Kristiansand Havn har utvidet tilbudet til offshorefartøy og rigg i opplag. Høsten 2015 ble det levert et komplett landstrømanlegg som leverer opp til 1200 kVA tilrettelagt for offshoreanløp-og rigg. Anlegget er utstyrt med omformer og transformator for å muliggjøre tekniske tilpasninger til flere typer skip. Det har derimot ikke lyktes i få skip til å koble seg til anlegget før nå. Det er flere grunner til dette, og det vises til redernes forklaringer om hvorfor anlegget har blitt brukt.

For det første er det slik at tilkobling av landstrøm er mer komplisert enn å trekke en kabel fra a til b. Enkelte skip må gjennomføre omfattende tilpasninger. Det er viktig å understreke at skipene er konstruert for å være offshore, og ikke for lengre opphold til kai.  For å koble seg til landstrøm må det være en tilgjengelig trafo med rett spenning, skipene må ha styringssystem ombord, og en frekvensomformer som tillater at skipene som i stor grad bruker 60 Hz kan ta imot strøm fra land med 50 Hz frekvens. Det siste kan havna kompensere for med å tilby landstrømsanlegg med omformer slik vi gjør i Kongsgård

Videre er det slik at skipene som ligger til kai i Kristiansand ikke er lagt i opplag. Det vil si at skipene med jevne mellomrom må forlate havneområdet for nye oppdrag. Det blir også gjennomført testinger, reparasjoner og annet vedlikeholdsarbeid innenfor kommunes sjøområde. Skipene er med andre ord ofte i bevegelse, og det gjør en eventuell kobling til landstrømanlegg mindre aktuell enn om skipene lå i opplag.

Til slutt er det viktig å presisere at oppslag i media om skip som tilsvarer utslipp til 1300 biler er en sannhet med modifikasjoner. Tallet er kun relevant om det utelukkende fokuseres på Co2-utslipp. Gjennom det avanserte rensesystem så renses avgassene til skipet. Det gjør at de lokale utslippene er redusert til et nivå som ligger godt under de skjerpede grenseverdiene innført i SECA-området fra 01.01.2015. Heldigvis er det slik at Kristiansand har god luftkvalitet, også med et økende antall offshorefartøy til kai. Vi ligger trygt innenfor grønn sone, i motsetning til andre storbyer som Bergen, Oslo og Trondheim. Dette ifølge målinger som publiseres på nettsiden luftkvalitet.info utviklet av Norsk institutt for luftforskning. En forklaring er at Kristiansand ligger strategisk plassert med henhold til vindretninger, og åpent hav. Dette i motsetning til for eksempel Bergen som sliter med at topografien rundt fungerer som et lokk over byen.

Med andre ord så er det en sammensatt forklaring på hvorfor offshorefartøyene ikke har koblet seg til landstrøm før nå.  Men, la det ikke være tvil. Kristiansand Havn har hatt tilgjengelig landstrøm, og vært på tilbudssiden for å få rederiene til å benytte anlegget dersom det er praktisk gjennomførbart. Det ser vi nå resultatene av, og det gjør havnedriften mer miljøvennlig.

Men la oss heller ikke glemme det overordnete perspektivet ved økt bruk av sjøtransport. Mer gods på sjøen er bra for klimaet- og miljøet. Alternativet er flere hundre, om ikke tusenvis av forurensende trailere. Samtidig må ikke det være en sovepute i innsatsen med å gjøre sjøtransporten mer effektiv- og miljøvennlig. Det er derfor Kristiansand Havn har fokus på landstrøm i tråd med politiske strategier om å utvikle havnen til et miljøvennlig transportknutepunkt, og en bedre nabo. Vi er derfor svært stolte over at vi nå har tatt i bruk vårt nye landstrømanlegg. Det forsterker den grønne profilen til Kristiansand Havn.